Rok 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2017

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb obcou Vojany
za rok 2017
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín a spôsob pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania

1/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany.

28. 2. 2017
do 16:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - výkaz výmer

Zrušené.

2/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany.

22. 3. 2017
do 16:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - cenová ponuka

Zrušené.

3/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany.

06. 04. 2017
do 16:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - cenová ponuka

Ukončené.

4/2017

Výzva na prekladanie ponúk - Čistiace prostriedky pre obec Vojany.

26. 04. 2017
do 14:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Ukončené.

5/2017

Výzva na prekladanie ponúk - Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch.

11. 05. 2017
do 15:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Ukončené.

6/2017

Výzva na prekladanie ponúk - Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch.

26. 05. 2017
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Ukončené.

7/2017

Výzva na prekladanie ponúk - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok.

26. 05. 2017
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Ukončené.

8/2017

Výzva na predkladanie ponúk - "Obec Vojany - Parkoviská"

11. 07. 2017
do 15:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - cenová ponuka

Ukončené.

9/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu".

20. 07. 2017
do 15:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie

Ukončené.

10/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka kancelárskych potrieb pre obec Vojany.

24. 07. 2017
do 15:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Ukončené.

11/2017

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch.

27. 07. 2017
do 15:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - opis predmetu zákazky

Príloha č. 2. - cenová ponuka

Ukončené.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky