Sadzobník správnych poplatkov - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Sadzobník správnych poplatkov

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie


Sadzobník poplatkov
(poplatky sú roztriedené podľa príslušných odborov)

Obecný úrad - poplatky za služby

Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase - fyzické osoby s trvalým pobytom v obci a právnické osoby so sídlom v obci

1,50 €

Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase - ostatné fyzické a právnické osoby

3,50 €

Poplatok za vyhotovenie fotokópie - formát A4 jednostranne

0,10 €

Poplatok za vyhotovenie fotokópie - formát A4 obojstranne

0,15 €

Poplatok za vyhotovenie fotokópie - formát A3 jednostranne

0,20 €

Poplatok za vyhotovenie fotokópie - formát A3 obojstranne

0,25 €

Poplatok za využitie faxu - odoslanie jednej strany

0,30 €

Poplatok za kosenie - cena za 10 m2

0,50 €

Obecný úrad - poplatky za prenájom kultúrneho domu

Zábezpeka

Prenájom

Veľká sála

Malá sála

Celý KD

Menšia rodinná oslava bez varenia (do 22:00 hod.)

100,00 €

50,00 €

20,00 €

60,00 €

Menšia rodinná oslava s varením (do 22:00 hod.)

100,00 €

80,00 €

40,00 €

100,00 €

Svadba bez varenia

100,00 €

90,00 €

50,00 €

120,00 €

Svadba s varením

100,00 €

140,00 €

90,00 €

180,00 €

Zábava

200,00 €

-

-

200,00 €

Predajná akcia

-

30,00 €

20,00 €

50,00 €

Obecný úrad - poplatky za prenájom zasadačky obecného úradu

Cena za prvých 5 hodín

Cena za každú ďalšiu začatú hodinu

Spoločenské akcie

10,00 €

1,00 €

Podnikateľské aktivity

15,00 €

1,00 €

Obecná knižnica - členský poplatok

Dospelí

1,00 €

Deti do 18 rokov

0,50 €

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky