December 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za december 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

117/2013

Nábytok do MŠ.

1 144,60

07. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

118/2013

Plynová stolička.

502,80

12. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10,
080 01 Prešov, IČO: 44137761

119/2013

Pracovné oblečenie pre ŠJ.

261,06

12. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LIFETIME.SK, s.r.o., Tulipánová 7, Bratislava 841 02 ,
IČO: 36255815

120/2013

Pracovné oblečenie pre ObÚ.

155,10

12. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LIFETIME.SK, s.r.o., Tulipánová 7, Bratislava 841 02 ,
IČO: 36255815

122/2013

Tanečné vystúpenie.

150,00

20. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ján Bumbák, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 46278864

123/2013

Toner do tlačiarne.

88,60

20. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

124/2013

Publikácia "Stavebný zákon".

37,95

12. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

125/2013

Montážny materiál.

88,61

12. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

126/2013

Vývoz odpadových vôd a prečistenie kanalizácie.

697,20

20. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

127/2013

Knihy.

40,31

03. 12. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Családi Könyvklub, s.r.o., Széchenyiho 2000/11,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36257982

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky