Demografické údaje - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Demografické údaje

SAMOSPRÁVA OBCE > Obecný úrad

Demografické údaje obce Vojany

Celkový počet obyvateľov k 31. 12. 2012: 877
z toho
občanov nad 15 rokov: 686
detí do 15 rokov: 191

Priemerný vek: 33,53 roka.

Deti do 15 rokov: 191
z toho
dievčatá: 93
chlapci: 98

Mládež od 15 do 18 rokov: 45
z toho
dievčatá: 23
chlapci: 22

Dospelí nad 18 rokov: 641
z toho
ženy: 323
muži: 318
Archív demografických údajov:

Celkový počet obyvateľov k 31. 12. 2011: 876

z toho
občanov nad 15 rokov: 685
detí do 15 rokov: 191

Priemerný vek: 33,71 roka.

Deti do 15 rokov: 191
z toho
dievčatá: 96
chlapci: 95

Mládež od 15 do 18 rokov: 37
z toho
dievčatá: 18
chlapci: 19

Dospelí nad 18 rokov: 648
z toho
ženy: 322
muži: 326

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky