November 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za november 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16110

Náhradný dieldo traktora.

657,60

02. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

MK TRAKTOR, s. r. o., Okružná 94,
071 01 Michalovce, IČO: 46887717

16111

Publikácia "Stavebný zákon".

39,45

02. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

16112

Knihy do Mareskej školy.

402,00

02. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Elarin, s. r. o., Trnkov 44, 082 12 Trnkov,
IČO: 45240841

16113

Občerstvenie.

159,44

03. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

16114

Pracovná odev.

210,00

21. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Lions Travel, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 56/98,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47456426

16115

Dopravné zrkadlo.

159,60

23. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Sivex, s. r. o., Bzovická 30, 851 07 Bratislava,
IČO: 46485732

16116

Termostatické hlavice vykurovania.

117,90

21. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Dunajnet, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava,
IČO: 47608544

16117

Vývoz odpadových vôd.

693,60

21. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

16118

-

16119

Monitor k PC.

169,99

30. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

František Majtán - Euronics TPD, Farského 26,
851 01 Bratislava, IČO: 11790547

16120

16121

Vodoinštalačný materiál.

89,78

30. 11. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

16122

16123

16124

16125

16126

16127

16128

Publikácia na ObÚ.

58,40

26. 10. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky