Máj 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za máj 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16033

Postrekové prostriedky.

25,64

28. 05. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385,
913 21 Mníchova Lehota, IČO: 33169535

16034

Tlačivá na matriku.

19,56

05. 05. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

16035

Vývoz odpadových vôd.

730,80

05. 05. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

16036

Postrekové prostriedky.

72,00

06. 05. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

MoVeEr, s. r. o., Hlavná 5, 076 16 Zemplínska Nová Ves,
IČO: 36850705

16038

Čistiace prostriedky.

378,59

19. 05. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Zml. 453

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky