Úrady a inštitúcie - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úrady a inštitúcie

SAMOSPRÁVA OBCE > Obecný úrad

Obecný úrad

Stránkové hodiny


Pondelok:    07:00 - 15:30
Utorok:   07:00 - 16:00
Streda:   07:00 - 15:30
Štvrtok:   07:00 - 16:00
Piatok:   07:00 - 12:00

Zamestnanci obecného úradu

Sekretariát


Eva Móriková - sekretárka, podateľňa, registratúra


Ekonomický úsek

Mária Fajdelová - ekonómka, účtovníčka, mzdy a personalistika
Eva Lehotayová - dane, poplatky, pokladňa, evidencia obyvateľstva, matrika


Prevádzkový úsek:

Beáta Demčáková - upratovačka
Ján Juhász - údržbár, kurič, správca kultúrnych zariadení
Silvia Vargová - správkyňa cintorína a športových zariadení


Spoločný stavebný úrad vo Vojanoch

Ing. Lídia Kočišová- samostatný odborný referent
pre obce Vojany, Malé Raškovce, Veľké Raškovce, Oborín, Ižkovce, Beša.

Stránkové hodiny

Streda:   07:00 - 15:30


Matričný úrad

Eva Lehotayová - matrikárka

Stránkové hodiny

Utorok:   08:00 - 15:00
Streda:   08:00 - 15:00Materská škola

Riaditeľka: Katarína Miháliková

Učiteľky:
Bc. Eva Móriková, Bc. Iveta Czinke, Bc. Valéria Jakubová

Upratovačka:
Erika Battyányiová

Tel.: 056/639 57 27


Školská jedáleň

Vedúca: Eleonóra Dargócziová

Hlavná kuchárka:
Anna Franková

Kuchárky:
Csilla Kaszonyiová, Verona Bódiová


Obecná knižnica

Vojany č. 79

Knihovníčka:
Beáta Demčáková

Otváracia doba

Utorok:   13:00 - 17:00
Štvrtok:   13:00 - 17:00

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky