Február 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za február 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316035

Splátka za plyn.

816,00

Zml. 083

02. 02. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316036

Splátka za plyn.

543,00

Zml. 083

02. 02. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316037

Splátka za plyn.

883,00

Zml. 083

02. 02. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316038

Splátka za plyn.

334,00

Zml. 083

02. 02. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316039

Údržba webstránky, kontrola KS,
projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

02. 02. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316040

Mäsop do ŠJ - spätný bonus.

-39,11

Zml. 438

03. 02. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316041

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

03. 02. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316042

Poplatok za telefón.

56,72

Zml. 344

04. 02. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316043

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

403,43

Zml. 151

04. 02. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316044

Vývoz odpadovej vody.

509,40

-

05. 02. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316045

Mrazené výrobky do ŠJ.

95,74

Zml. 442

Obj. 112

05. 02. 2016

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

316046

Mäso do ŠJ

66,23

Zml. 438

Obj. 094

05. 02. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316047

Mäso do ŠJ.

36,29

Zml. 438

Obj. 173

05. 02. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316048

Potraviny do ŠJ.

254,70

Zml. 437

Obj. 180

05. 02. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316049

Ovocie a zelenina do ŠJ.

265,76

Zml. 439

Obj. 017

05. 02. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

316050

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 463

05. 02. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316051

Právne služby.

246,96

Zml. 074

08. 02. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316052

Palivo do motorového vozidla.

56,29

Zml. 123

08. 02. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316053

Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia a údržba rigolov a chodníkov".

4 000,00

Obj. 16002

08. 02. 2016

Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné,
IČO:35459069

316054

Poplatok za telefón.

39,54

Zml. 344

10. 02. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316055

Vypracovanie PHSR obce Vojany.

600,00

Obj. 16014

10. 02. 2016

INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s. r. o.,
P. O. H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36686956

316056

Odmena za právne služby a náhrada hotových výdavkov.

36,60

Zml. 074

10. 02. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316057

Odmena za právne služby a náhrada hotových výdavkov.

36,60

Zml. 074

10. 02. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316058

Splátka za elektrinu.

3 800,00

Zml. 097

10. 02. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316059

Splátka za elektrinu.

648,00

Zml. 097

10. 02. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316060

Potraviny do ŠJ.

87,78

Zml. 437

Obj. 127

11. 02. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316061

Potraviny do ŠJ.

296,69

Zml. 452

Obj. 001

11. 02. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316062

Mäso do ŠJ.

141,05

Zml. 438

Obj. 128

11. 02. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316063

Mrazené výrobky do ŠJ.

129,82

Zml. 442

Obj. 112

11. 02. 2016

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

316064

Realizačný projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ".

1 170,00

Obj. 16005

15. 02. 2016

Ing. Miroslav Kic, Lekárovce č. 78, 072 54 Lekárovce,
IČO: 32681291

316065

Poplatok za telefón.

11,44

Zml. 344

16. 02. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316066

Poplatok za telefón.

35,00

Zml. 352

19. 02. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316067

Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času"

3 800,00

Obj. 16009

19. 02. 2016

BOSKOV, s. r. o., Myslina 15, 066 01 Humenné,
IČO: 46461701

316068

Poplatok za telefón.

49,58

Zml. 352

19. 02. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316069

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

19. 02. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316070

Palivo do motorového vozidla.

54,49

Zml. 123

19. 02. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316071

Poplatok za ročný webhosting vojany.sk

35,28

-

22. 02. 2016

Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928

316072

Autorská odmena za reprodukciu hudby.

14,28

-

22. 02. 2016

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454

316073

Poplatok za tlač harmonogramov vývozu komunálneho odpadu.

66,00

Zml. 151

25. 02. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316074

Vrecia na komunálny odpad.

198,00

Zml. 151

25. 02. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky