Apríl 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za apríl 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316126

Aktualizácia stavebného zákona.

55,00

01. 04. 2016

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

316127

Mäso do ŠJ.

5,98

Zml. 438

Obj. 316

04. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316128

Vývoz odpadovej vody.

579,60

Obj. 16025

04. 04. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316129

Ovocie a zelenina do ŠJ.

135,13

Zml. 438

Obj. 305

04. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316130

Ovocie a zelenina do ŠJ.

645,10

Zml. 439

Obj. 024

04. 04. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

316131

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

04. 04. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316132

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

04. 04. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316133

Splátka za plyn.

456,00

Zml. 083

04. 04. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316134

Splátka za plyn.

173,00

Zml. 083

04. 04. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316135

Splátka za plyn.

281,00

Zml. 083

04. 04. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316136

Splátka za plyn.

421,00

Zml. 083

04. 04. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316137

Vodné.

595,79

Zml. 237

04. 04. 2016

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

316138

Vodné.

67,60

Zml. 237

04. 04. 2016

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

316139

Vykonanie verejného obstarávania.

700,00

05. 04. 2016

Inited, s. r. o., J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava,
IČO: 47420545

316140

Náhradné diely do DČOV.

80,53

Obj. 16023

05. 04. 2016

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

316141

Stavebný materiál.

274,33

Obj. 16022

06. 04. 2016

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

316142

Vývoz komunálneho odpadu.

536,34

Zml. 151

06. 04. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316143

Palivo do motorového vozidla.

54,17

Zml. 123

06. 04. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316144

Struna do kosačiek.

196,20

Obj. 16028

06. 04. 2016

VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o., Šugovská dolina č. 10,
044 25 Medzev, IČO: 31698948

316145

Oprava čerpadiel.

631,80

12. 04. 2016

Štefan Kundrát, Budkovce č. 62, 072 15 Budkovce,
IČO: 35025344

316146

Tlačiareň, toner.

858,11

Obj. 16029

12. 04. 2016

Mobil online, s. r. o., Železničná 24, 984 01 Lučenec 1,
IČO: 44547722

316147

Údržba DČOV.

1 783,25

Zml. 142

07. 04. 2016

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

316148

Poplatok za telefón.

56,82

Zml. 344

07. 04. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316149

Dopravné značenie obce.

3 949,75

07. 04. 2016

Plutko, s. r. o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce,
IČO: 36580040

316150

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 463

07. 04. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316151

Tlačivá pre MŠ.

8,60

20. 04. 2016

ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,
IČO: 31331131

316152

Poplatok za telefón.

39,29

Zml. 344

08. 04. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316153

Právne služby.

246,96

Zml. 074

08. 04. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316154

Potraviny do ŠJ.

112,81

Zml. 437

Obj. 329

08. 04. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316155

Potraviny do ŠJ.

181,91

Zml. 437

Obj. 294

08. 04. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316156

Mäso do ŠJ.

54,11

Zml. 438

Obj. 348

08. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316157

Potraviny do ŠJ.

164,85

Zml. 437

Obj. 313

08. 04. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316158

Tašky s erbom obce.

77,40

Obj. 16027

08. 04. 2016

Hanel, s. r. o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov,
IČO: 45346607

316159

Autorské odmeny váýkonným umelcom.

38,50

Zml. 492

11. 04. 2016

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava,
IČO: 17310598

316160

Vypracovanie hlásení o vzniku odpadu.

14,40

Zml. 151

14. 04. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316161

Splátka za elektrinu.

533,50

Zml. 097

15. 04. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316162

Poplatok za telefón.

15,72

Zml. 344

15. 04. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316163

Poplatok za telefón.

35,00

Zml. 352

08. 04. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316164

Poplatok za telefón.

47,99

Zml. 352

18. 04. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316165

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

18. 04. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316166

Potraviny do ŠJ.

372,31

Zml. 452

Obj. 014

18. 04. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316167

Mäso do ŠJ.

71,70

Zml. 438

Obj. 284

18. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316168

Mäso do ŠJ.

34,65

Zml. 438

Obj. 285

18. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316169

Potraviny do ŠJ.

189,70

Zml. 437

Obj. 294

18. 04. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316170

Mäso do ŠJ.

139,08

Zml. 438

Obj. 305

18. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316171

Mäso do ŠJ.

51,99

Zml. 438

Obj. 306

18. 04. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316172

Mrazené výrobky do ŠJ.

118,69

Zml. 442

Obj. 015

18. 04. 2016

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

316173

Odborná príručka.

13,70

Obj. 16026

21. 04. 2016

Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina,
IČO: 36371271

316174

Palivo do motorového vozidla.

58,18

Zml. 123

19. 04. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316175

Súčiastky na traktor.

182,75

Obj. 16030

19. 04. 2016

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky