September 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2012

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za september 2012
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

312379

Výmena rúr ÚK v MŠ

1 000,00

03. 09. 2012

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

312380

Kultúrny program

165,00

31. 08. 2012

Transformation, s. r. o., Kostolný rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec,
IČO: 44694849

312381

Poplatok za telefón

62,32

Zml. 344

05. 09. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312382

Nákupné poukážky

68,50

05. 09. 2012

Ladislav Berta Potraviny - Berta, Vojany, 076 72 Vojany, IČO: 35500883

312383

Náhradné diely pre traktor

69,71

07. 09. 2012

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

312384

Stavebné práce v MŠ

2 072,40

06. 09. 2012

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

312385

Prečistenie priepustov

610,20

06. 09. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312386

Mrazené výrobky do ŠJ

159,72

06. 09. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312387

Potraviny do ŠJ

930,72

06. 09. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312388

Potraviny do ŠJ

51,60

06. 09. 2012

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov,
IČO: 44634099

312389

Mäso do ŠJ

123,52

06. 09. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312390

Mrazené potraviny do ŠJ

151,33

06. 09. 2012

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

312391

Oprava mrazničky v ŠJ

73,20

07. 09. 2012

Vaško Ján, Veľaty č. 43, 076 15 Veľaty, IČO: 10803564

312392

Vývoz odpadu

404,52

Zml. 151

07. 09. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312393

Potraviny pre rybársku súťaž

96,64

12. 09. 2012

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35478080

312394

Poplatok za telefón

25,97

Zml. 344

12. 09. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312395

Vývoz odpadovej vody

411,60

12. 09. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312396

Právne služby

246,96

12. 09. 2012

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

312397

Splátka za plyn

106,00

Zml. 083

12. 09. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312398

Splátka za plyn

218,00

Zml. 083

12. 09. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312399

Splátka za plyn

109,00

Zml. 083

12. 09. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312400

Splátka za plyn

138,00

Zml. 083

12. 09. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312401

Splátka za plyn

274,00

Zml. 083

12. 09. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312402

Nákupné poukážky

673,00

12. 09. 2012

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany, IČO: 45444820

312403

Nákupné poukážky

513,00

13. 09. 2012

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

312404

Toner

58,77

14. 09. 2012

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, IČO: 46087303

312405

Membrány ku kompresoru

625,44

14. 09. 2012

Bioclar, a.s., Žitná 46, 831 06 Bratislava, IČO: 35806621

312406

Stavebný materiál

2 579,95

13. 09. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312407

Mäso do ŠJ

101,12

17. 09. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312408

Potraviny do ŠJ

472,35

17. 09. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312409

Mäso do ŠJ

125,99

17. 09. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312410

Osobný automobil Škoda Octavia

11 780,00

17. 09. 2012

A - MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768

312411

Poplatok za mobilný telefón

48,64

Zml. 352

19. 09. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312412

Poplatok za internet

12,05

09. 09. 2012

ŠIVINET, s. r. o., L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36617792

312413

Poplatok za internet

24,11

19. 09. 2012

ŠIVINET, s. r. o., L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36617792

312414

Poplatok za verejné obstarávanie

300,00

19. 09. 2012

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

312415

Poplatok za verejné obstarávanie

450,00

19. 09. 2012

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

312416

Poplatok za verejné obstarávanie

650,00

19. 09. 2012

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

312417

EU projekty, údržba IT, webadministrácia

180,00

Zml. 339

19. 09. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312418

Úhrada alkv. čiastky za mot. vozidlo Opel

-19,92

20. 09. 2012

SECAR, s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31325602

312419

Poplatok za mobilný telefón

54,35

Zml. 352

20. 09. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312420

Poplatok za mobilný telefón

3,00

Zml. 352

20. 09. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312421

Poplatok za mobilný telefón

21,30

Zml. 352

20. 09. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312422

Palivo - benzín

76,32

Zml. 123

21. 09. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312423

Správa pre účely auditu

59,76

24. 09. 2012

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 1, IČO: 31320155

312424

Ovocie a zelenina do ŠJ

293,52

26. 09. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312425

Mrazené potraviny do ŠJ

110,22

26. 09. 2012

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

312426

Mäso do ŠJ

100,85

26. 09. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312427

Potraviny do ŠJ

35,11

26. 09. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312428

Mäso do ŠJ

59,45

26. 09. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312429

Mrazené výrobky do ŠJ

28,66

26. 09. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312430

Metla

37,96

26. 09. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312431

Riedidlo, farby pre aktivačnú činnosť

79,97

26. 09. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312432

Čistiace prostr. pre aktivačnú činnosť

5,95

26. 09. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312433

Poplatok za telefón

24,48

Zml. 344

08. 08. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312434

Publikácia "Dieťa a jeho svet"

39,11

26. 09. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky