Zmluvy 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Zmluvy


Prehľad zmlúv uzatvorených obcou Vojany
za rok 2013
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
zmluvy

Pomenovanie zmluvy

Celková hodnota predmetu zmluvy
(v €, vr. DPH)

Zmluvná protistrana
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum: podpisu/
účinnosti/ skončenia platnosti

Súvisiace dokumenty

369
(1/2013)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

194 864,76

Ministerstvo hospodárstva SR,
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,
IČO: 00686832,

25. 01. 2013
26. 01. 2013
doba neurčitá

Príloha č. 1
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2

370
(2/2013)

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác.

7 536,00

Tibor Bereš-GAS-THERM,
Z. Hradište 302, 076 01 Zemp. Hradište,
IČO: 34876847

26. 01. 2013
27. 01. 2013
doba neurčitá

371
(3/2013)

Zmluva o poskytnutí práv na používanie.

1 038,00

VITA software, s. r. o.,
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava,
IČO: 46141022

23. 01. 2013
24. 01. 2013
doba neurčitá

372
(4/2013)

Zmluva o technickej podpore.

Nie je možné určiť.

VITA software, s. r. o.,
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava,
IČO: 46141022

23. 01. 2013
24. 01. 2013
doba neurčitá

373
(5/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

07. 02. 2012
08. 02. 2012
doba neurčitá

374
(6/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 300,00

Futbalový klub TJ Inter Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31947743

21. 03. 2012
22. 03. 2012
doba neurčitá

375
(7/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

650,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

15. 05. 2012
16. 05. 2012
doba neurčitá

376
(8/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

350,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

29. 05. 2012
30. 05. 2012
doba neurčitá

377
(9/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

3 320,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

24. 04. 2012
25. 04. 2012
doba neurčitá

378
(10/2013)

Kúpna zmluva.

300,00

Erika Jónásová

08. 04. 2013
09. 04. 2013
doba neurčitá

379
(11/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 300,00

Obecný futbalový klub Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31947743

15. 01. 2013
16. 01. 2013
doba neurčitá

380
(12/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

7 000,00

Cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vojany, 076 72 Vojany, IČO: 35538643

26. 03. 2013
27. 03. 2013
doba neurčitá

381
(13/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

10. 04. 2013
11. 04. 2013
doba neurčitá

382
(14/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

650,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

10. 04. 2013
11. 04. 2013
doba neurčitá

383
(15/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

350,00

Poľovnícke združenie,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 35518804

10. 04. 2013
11. 04. 2013
doba neurčitá

384
(16/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

6 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

26. 03. 2013
27. 03. 2013
doba neurčitá

385
(17/2013)

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadkov zo školskej jedálne pri MŠ vo Vojanoch.

Nie je možné určiť.

Július Nagy

02. 09. 2009
03. 09. 2009
doba neurčitá

386
(18/2013)

Zmluva o bežnom účte.

Nie je možné určiť.

VÚB, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 1,
IČO: 31320155

14. 05. 2013
15. 05. 2013
doba neurčitá

387
(19/2013)

Mandátna zmluva.

4 200,00

Ing. Igor Bajužík,
J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

02. 05. 2013
03. 05. 2013
doba neurčitá

388
(20/2013)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

Nie je možné určiť.

Slovak Telekom, a. s.,
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

15. 05. 2013
16. 05. 2013
doba neurčitá

389
(21/2013)

Zmluva o dielo.

850,00

Ing. Dana Betáková,
SNP 2507/6, 066 01 Humenné,
IČO:35459069

15. 05. 2013
16. 05. 2013
doba neurčitá

390
(22/2013)

Rámcová zmluva o poskytovaní internetových služieb.

150,00

Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image,
Vojany 144, 076 72 Vojany,
IČO: 45469555

02. 05. 2013
03. 05. 2013
30. 04. 2014

391
(23/2013)

Zmluva o dielo.

8 000,00

Ing. Máté Simon - PROING,
P. O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47185058

24. 05. 2013
25. 05. 2013
28. 06. 2013

392
(24/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013
na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality.

5 000,00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice,
Komenského 52, 041 26 Košice,
IČO: 00332127

06. 06. 2013
07. 06. 2013
doba neurčitá

393
(25/2013)

Kúpna zmluva.

2 444,00

Valéria Albertová-RIA NÁBYTOK,
Čepeľ č. 315/15, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 33867950

06. 06. 2013
07. 06. 2013
18. 07. 2013

394
(26/2013)

Kúpna zmluva.

5 381,96

INMEDIA, s. r. o.,
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

19. 06. 2013
20. 06. 2013
19. 06. 2014

395
(27/2013)

Kúpna zmluva

Nie je možné určiť.

HEDAN PLUS, s. r. o.,
Varichovská č. 3791/73A, 075 01 Trebišov,
IČO: 44634099

20. 06. 2013
21. 06. 2013
20. 06. 2014

396
(28/2013)

Zmluva o dielo.

21 541,82

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
Sídl. P. O. H. 25/20, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 40010007

27. 06. 2013
28. 06. 2013
doba neurčiá

397
(29/2013)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

600,00
+ vynaložené výdavky

Ing. Marta Nachtmannová, audítor,
Zalužice č. 358, 072 34 Zalužice,
IČO: 33889741

15. 07. 2013
16. 07. 2013
31. 05. 2014

398
(30/2013)

Kúpna zmluva.

4 156,91

Erika Doryová, TIP-TOP,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 V. Raškovce,
IČO: 10795936

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

399
(31/2013)

Kúpna zmluva.

888,95

Júlia Tóbiášová POTRAVINY-TÓBIÁŠOVÁ,
Pri kostole, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

400
(32/2013)

Kúpna zmluva.

6 681,16

Mäso Zemplín, a. s.,
Užhorodská č. 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

401
(33/2013)

Kúpna zmluva.

1 053,15

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce,
IČO: 35455721

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

402
(34/2013)

Kúpna zmluva.

606,17

Ing. Ľudovít Paulina MIPA,
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce,
IČO: 32687699

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

403
(35/2013)

Zmluva o reklame.

800,00

Slovenské elektrárne, a. s.,
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,
IČO: 35829052

16. 08. 2013
17. 08. 2013
doba neurčitá

404
(34/2013)

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Nie je možné určiť.

Metodicko-pedagogické centrum,
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava,
IČO: 00164348

07. 08. 2013
01. 09. 2013
31. 08. 2015

405
(37/2013)

Zmluva o reklame.

100,00

Ing. Štefan Demčák Kominárstvo-Demčák,
Sládkovičova 1301/5, 075 01 Trebišov,
IČO: 35478853

19. 08. 2013
20. 08. 2013
25. 08. 2013

406
(38/2013)

Zmluva o reklame.

30,00

Erika Doryová, TIP-TOP,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 V. Raškovce,
IČO: 10795936

19. 08. 2013
20. 08. 2013
25. 08. 2013

407
(39/2013)

Zmluva o reklame.

200,00

MIBYT, s. r. o.,
Z. Fábryho 15/100, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 31712533

15. 08. 2013
16. 08. 2013
25. 08. 2013

408
(40/2013)

Zmluva o reklame.

100,00

ŠOMO, s. r. o.,
Vojany

22. 08. 2013
23. 08. 2013
25. 08. 2013

409
(41/2013)

Mandátna zmluva.

4 680,00

Michal Davala - ANNA,
Ul. Jarná č. 2043/12, 075 01 Trebišov,
IČO: 33157154

15. 08. 2013
16. 08. 2013
doba neurčitá

410
(42/2013)

Zmluva o dielo.

21 232,08

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
Sídl. P. O. H. 25/20, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 40010007

26. 08. 2013
27. 08. 2013
doba neurčitá

411
(43/2013)

Zmluva o reklamnej spolupráci.

300,00

SWS, s. r. o.,
Vojany č. 332, 076 72 Vojany,
IČO: 31674518

22. 08. 2013
23. 08. 2013
24. 08. 2013

412
(44/2013)

Kúpna zmluva.

5 298,12

Bidvest Slovakia, s. r. o.,
Ul. Piešťanská č. 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

25. 07. 2013
26. 07. 2013
25. 07. 2014

413
(45/2013)

Zmluva o reklame.

50,00

Ing. Máté Simon - PROING,
P. O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47185058

16. 08. 2013
17. 08. 2013
25. 08. 2013

414
(46/2013)

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín.

2 000,00

Úrad vlády Slovenskej republiky,
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1,
IČO: 00151513

26. 08. 2013
27. 08. 2013
doba neurčitá

415
(47/2013)

Zmluva o dielo.

19 747,20

Valentím Mazur - VAMAP,
Okružná č. 1314/21, 071 01 Michalovce,
IČO: 41502116

09. 10. 2013
10. 10. 2013
doba neurčitá

416
(48/2013)

Zmluva o dielo.

60 210,21

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
Sídl. P. O. H. 25/20, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 40010007

29. 10. 2013
30. 10. 2013
doba neurčitá

Dodatok č. 1

417
(49/2013)

Zmluva na vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014.

800,00

AS EKO, s. r. o.,
Ul. Staničná č. 143/34, 076 15 Veľaty,
IČO: 47432063

28. 10. 2013
29. 10. 2013
doba neurčitá

418
(50/2013)

Zmluva o zabezpečení poskytnutia stravovania pre zamestnancov.

Nie je možné určiť.

DOXX-Stravné lísty, s. r. o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

27. 11. 2013
28. 11. 2013
31. 12. 2014

419
(51/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

06. 12. 2013
07. 12. 2013
doba neurčitá

420
(52/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

06. 12. 2013
07. 12. 2013
doba neurčitá

421
(53/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

06. 12. 2013
07. 12. 2013
doba neurčitá

422
(54/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

06. 12. 2013
07. 12. 2013
doba neurčitá

423
(55/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

05. 12. 2013
06. 12. 2013
doba neurčitá

424
(56/2013)

Zmluva o pripojení.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská č. 31, 42 91 Košice,
IČO: 36599361

05. 12. 2013
06. 12. 2013
doba neurčitá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky