November 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2014

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za november 2014
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

314459

Interiérové vybavenie kultúrneho domu.

210,00

04. 11. 2014

Peter Hunčár, Hlavná 257, 076 71 Čičarovce,
IČO: 33154007

314460

Kancelárske a hygienické potreby.

109,25

04. 11. 2014

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

314461

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

3 288,00

05. 11. 2014

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

314462

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

651,00

05. 11. 2014

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

314463

Materiál na drobné opravy.

77,84

05. 11. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314464

Palivo do motorového vozidla.

184,72

Zml. 123

05. 11. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314465

Náhradné diely do traktora.

69,19

05. 11. 2014

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

314466

Splátka za spotrebu plynu.

86,00

Zml. 083

06. 11. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314467

Splátka za spotrebu plynu.

587,00

Zml. 083

06. 11. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314468

Splátka za spotrebu plynu.

796,00

Zml. 083

06. 11. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314469

Splátka za spotrebu plynu.

1 312,00

Zml. 083

06. 11. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314470

Splátka za spotrebu plynu.

1 476,00

Zml. 083

06. 11. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314471

Poplatok za telefón.

60,30

Zml. 344

07. 11. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314472

Benefitné poukážky.

457,20

07. 11. 2014

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

314473

Stravné lístky.

2 529,07

07. 11. 2014

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

314474

Právne služby.

246,96

07. 11. 2014

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

314475

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

605,39

Zml. 151

07. 11. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314476

Poplatok za aktualizáciu stavebného zákona.

30,25

10. 11. 2014

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

314477

Rozbor vzoriek vôd z DČOV.

353,82

12. 11. 2014

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

314478

Občerstvenie na reprezentatívne odovzdanie kultúrneho domu.

29,68

12. 11. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314479

Mäso do ŠJ.

56,96

12. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314480

Skladacie stoly do kultúrneho domu.

1 068,00

12. 11. 2014

Kwesto, s. r. o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra,
IČO: 35833289

314481

Tanečné vystúpenie.

90,00

12. 11. 2014

Ján Bumbák, P. O. Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 46278664

314482

Vývoz odpadových vôd.

636,24

13. 11. 2014

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314483

Divadelné vystúpenie.

1 400,00

13. 11. 2014

Divadlo Thália Színház, Timonova č. 3, 040 01 Košice,
IČO: 31297862

314484

Propagácia obce.

480,00

13. 11. 2014

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles,
IČO: 40386139

314485

Mäso do ŠJ.

108,82

13. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314486

Potraviny do ŠJ.

179,19

13. 11. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314487

Ovocie a zelenina do ŠJ.

166,80

13. 11. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314488

Poplatok za telefón.

33,76

Zml. 344

13. 11. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314489

Potraviny do ŠJ.

330,24

13. 11. 2014

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

314490

Mäso do ŠJ.

46,49

13. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314491

Mrazené výrobky do ŠJ.

184,48

13. 11. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314492

Potraviny do ŠJ.

88,89

13. 11. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314493

Poplatok za telefón.

1,04

Zml. 344

18. 11. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314494

Poplatok za telefón.

36,43

Zml. 352

18. 11. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314495

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

12. 11. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314496

Didaktické pomôcky do MŠ.

517,41

21. 11. 2014

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

314497

Poplatok za telefón.

34,99

Zml. 352

21. 11. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314498

Splátka za rekonštrukciu kultúrneho domu.

52 025,39

26. 11. 2014

Stavoservis, s. r. o., Družstevná 195, 075 01 Plechotice,
IČO: 31682987

314499

Občerstvenie.

171,01

27. 11. 2014

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

314500

Potraviny do ŠJ.

228,02

27. 11. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314501

Mäso do ŠJ.

66,49

27. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314502

Mrazené výrobky do ŠJ.

153,47

27. 11. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314503

Mäso do ŠJ.

113,77

27. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314504

Potraviny do ŠJ.

79,62

27. 11. 2014

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

314505

Mäso do ŠJ.

70,51

27. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314506

Mrazené výrobky do ŠJ.

169,96

27. 11. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314507

Mäso do ŠJ.

98,17

27. 11. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314508

Ovocie a zelenina do ŠJ.

220,90

27. 11. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky