Júl 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Júl 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2014

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za júl 2014
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

63/2014

Prípravok na trávnik.

86,20

04. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava,
IČO: 35765038

65/2014

Prípravok na trávnik.

176,97

08. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385,
913 21 Mníchova Lehota, IČO: 33169535

66/2014

Demontáž zabezp. zariadenia.

84,74

22. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Múrcass, s. r. o., Tajovského 6, 040 01 Košice,
IČO: 36168688

67/2014

Prečistenie rigolov.

153,48

22. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

68/2014

Stavebný materiál.

165,83

24. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

69/2014

Čistiace potreby.

6,58

24. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

70/2014

Náradie.

121,52

24. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

71/2014

Betonáž chodníka.

274,90

21. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

73/2014

Tlačivá.

26,32

24. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica,
IČO: 31331131

74/2014

Verejné obstarávanie modernizácie obecného rozhlasu.

200,00

25. 07. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AF tender, s. r. o., Čordákova 7, 040 23 Košice,
IČO: 47707780

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky