Komisie pri OZ - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Komisie pri OZ

SAMOSPRÁVA OBCE > Obecný úrad


Poslanci v komisiách OÚ


Zloženie jednotlivých komisií pri OZ Vojany


Finančná komisia

Predseda:
Gabriel Franko

Členovia: Zoltán Béreš, Ing. František Krejza


Výberová komisia

Predseda:
Zoltán Kark

Členovia: Zoltán Béreš, Gabriel Franko, Ferdinánd Kaszonyi, Attila Lukáč, Ing. František Krejza

Športová komisia

Predseda: Zoltán Béreš
Členovia: Zoltán Kark, Zsolt Krajnyik, Roland Papp, František Strunko ml.


Kultúrna komisia

Predseda:
Ferdinánd Kaszonyi
Členovia: Beáta Demčáková, Mária Fajdelová, Anna Franková, Csilla Kaszonyiová


Požiarna komisia

Predseda:
Marián Bračok
Členovia: Mikuláš Ádi, Ján Juhász str., 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky