Január 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za január 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315578

Poplatok za telefón.

56,56

Zml. 344

09. 01. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315579

Palivo do motorového vozidla.

152,65

Zml. 123

09. 01. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315580

Potraviny do ŠJ.

212,89

Zml. 452

09. 01. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315581

Poplatok za telefón.

38,21

Zml. 344

11. 01. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315582

Splátka za elektrinu.

3,09

Zml. 097

11. 01. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315583

Poplatok za právne služby.

246,96

Zml. 074

11. 01. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315584

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

402,43

Zml. 151

08. 01. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315585

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 463

08. 01. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

315586

Splátka za plyn.

402,22

Zml. 083

15. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315587

Splátka za plyn.

790,15

Zml. 083

15. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315588

Splátka za plyn.

1 192,03

Zml. 083

15. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315589

Splátka za plyn.

237,50

Zml. 083

15. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315590

Splátka za plyn.

199,93

Zml. 083

15. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315591

Vývoz komunálneho odpadu.

555,36

18. 01. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315592

Finančné vyrovnanie za spotrebu elektriny.

-50,87

Zml. 097

21. 01. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315593

Splátka za spotrebu vody.

78,58

Zml. 237

21. 01. 2016

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

316001

Členský príspevok do DPO MI.

52,00

18. 12. 2015

Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce, IČO:415839

316002

Poplatok za doménu vojany.sk

14,76

11. 01. 2016

Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928

316003

Náhradné diely do kosačiek.

247,05

13. 01. 2016

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

316004

Vypracovanie tepelno-technického posudku budovy MŠ.

550,00

13. 01. 2016

Ing. Ján Repka, Bajany č. 24, 072 54 Bajany,
IČO: 34564993

316005

Splátka za plyn.

842,00

Zml. 083

14. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316006

Splátka za plyn.

911,00

Zml. 083

14. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316007

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

14. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316008

Splátka za plyn.

345,00

Zml. 083

14. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316009

Splátka za plyn.

561,00

Zml. 083

14. 01. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316010

Poplatok za telefón.

8,34

Zml. 344

14. 01. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316011

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

18. 01. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316012

Poplatok za telefón.

49,84

Zml. 352

18. 01. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316013

Poistky do verejného osvetlenia.

17,23

Obj. 16003

19. 01. 2016

Cb elektro, s. r. o., Krivá č. 25, 040 01 Košice,
IČO: 36584622

316014

Poplatok za telefón.

35,44

Zml. 352

20. 01. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316015

Mäso do ŠJ.

120,63

Zml. 438

Obj. 044

21. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316016

Potraviny do ŠJ.

83,75

Zml. 451

Obj. 004

21. 01. 2016

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

316017

Mrazené výrobky do ŠJ.

241,90

Zml. 442

21. 01. 2016

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

316018

Potraviny do ŠJ.

339,08

Zml. 437

Obj. 016

21. 01. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316019

Mäso do ŠJ.

31,60

Zml. 438

Obj. 034

21. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316020

Mäso do ŠJ.

90,84

Zml. 438

Obj. 006

21. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316021

Potraviny do ŠJ.

185,44

Zml. 437

Obj. 045

21. 01. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316022

Poplatok za vypracovanie hlásenia o komunálnom odpade.

14,40

Zml. 151

22. 01. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316023

Mäso do ŠJ.

37,33

Zml. 438

Obj. 058

25. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316024

Ovocie a zelenina do ŠJ.

272,60

Zml. 439

Obj. 017

25. 01. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

316025

Mrazené potraviny do ŠJ.

75,24

Zml. 442

Obj. 067

25. 01. 2016

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

316026

Geodetické služby.

2 275,00

-

26. 01. 2016

Globel, s. r. o., Chlmecká 414/6, 076 52 Malý Horeš,
IČO: 47458879

316027

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

27. 01. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316028

Potraviny do ŠJ.

188,53

Zml. 437

Obj. 083

29. 01. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316029

Mäso do ŠJ.

106,70

Zml. 438

Obj. 044

29. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316030

Mäso do ŠJ.

13,19

Zml. 438

Obj. 090

29. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316031

Potraviny do ŠJ.

60,87

Zml. 451

Obj. 095

29. 01. 2016

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

316032

Mäso do ŠJ.

81,79

Zml. 438

Obj. 094

29. 01. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316033

Tonery do tlačiarne.

161,98

Obj. 16010

29. 01. 2016

Vision Tech, s. r. o., Soľná 738/36,
972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 46411321

316034

Matričné tlačivá.

29,04

Obj. 16009

29. 01. 2016

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky