Máj 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za máj 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

41/2013

Autobusová preprava.

60,00

21. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Vojtech Czap CZAP TRANZ - Céstná doprava,
P. O. Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35027240

43/2013

Železný šrot.

1 290,00

22. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Kovsteel, s. r. o., Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 45503401

44/2013

Mulčovacie nože.

161,52

21. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jugoma, s. r. o., Dargovských hrdinov 95/51,
078 01 Sečovce, IČO: 36599921

45/2013

Kvety na výsadbu.

250,04

24. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová, Zelená č. 53,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40038068

46/2013

Siete na futbalovú bránku.

319,51

30. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Firma Kosik - siete s. r. o., Detvianska 6,
940 67 Nové Zámky, IČO: 36556858

47/2013

Oprava a overenie váh.

69,00

04. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Dušan Roháček, Beniakovce č. 126, 044 42 Beniakovce,
IČO: 32568860

48/2013

Pracovné náradie a inštalatérske potreby.

631,68

30. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky