November 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za november 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

106/2013

Termostat.

42,86

04. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kap. Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

107/2013

Matričné tlačivá.

24,58

18. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

107/2013

Učebné pomôcky.

274,55

18. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

108/2013

Zemina na futbalové ihrisko.

1 705,20

19. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Olmannstav, s. r. o., Drahňov 119, 076 74 Drahňov,
IČO: 36169854

109/2013

Vývoz odpadových vôd a prečistenie kanalizácie.

762,00

19. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

110/2013

Čistiace prostriedky.

375,59

25. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

111/2013

Čistiace prostriedky.

275,59

25. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

112/2013

Čistiace prostriedky.

248,57

25. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

113/2013

Spracovanie projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie.

996,00

19. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ALNICO, s.r.o., Nám. slobody 13, Michalovce 071 01,
IČO: 31708111

114/2013

Poradenstvo pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie NFP.

492,00

19. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ALNICO, s.r.o., Nám. slobody 13, Michalovce 071 01,
IČO: 31708111

115/2013

Predplatné "Obecné noviny".

104,00

29. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

116/2013

Farby a montážny materiál.

302,14

29. 11. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky