Rok 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2014

FINANCIE A MAJETOK > Výberové konania


Prehľad výberových konaní v Obci Vojany
za rok 2014
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
výbero-
vého konania

Popis výberového konania

Termín a spôsob pre podávanie prihlášok

Predpoklad. termín nástupu

Súvisiace dokumenty

Stav výberového konania

01/2014

Obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Vojanoch s vyučovacím jazykom maďarským

25. 06. 2014
do 11:00 hod.
poštou/osobne

01. 07. 2014

Oznámenie o vyhlásení výberového konania:

Ukončené.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky