November 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za november 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315464

Štátny znak Slovenskej republiky.

12,00

02. 11. 2015

2U, s. r. o., Trnavká cesta 84, 821 02 Bratislava,
IČO: 17315786

315465

Stravné lístky.

3 168,90

02. 11. 2015

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

315466

Splátka za plyn.

781,00

02. 11. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315467

Splátka za plyn.

446,00

02. 11. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315468

Splátka za plyn.

333,00

02. 11. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315469

Splátka za plyn.

908,00

02. 11. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315470

Splátka za plyn.

58,00

02. 11. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315471

Náradie - uhlová brúska.

166,85

03. 11. 2015

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3,
071 01 Michalovce, IČO: 36212032

315472

Palivo do motorového vozidla.

62,66

03. 11. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315473

Poplatok za telefón.

39,26

09. 11. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315474

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

603,00

06. 11. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315475

Pracovná zdravotná služba.

18,10

06. 11. 2015

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

315476

Právne služby.

246,96

06. 11. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315477

Inštalatérsky materiál do MŠ.

55,61

06. 11. 2015

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

315478

Vývoz odpadových vôd.

470,88

09. 11. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315479

Stavebný materiál.

437,95

09. 11. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315480

Splátka za elektrinu.

3 822,00

09. 11. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315481

Splátka za elektrinu.

630,00

09. 11. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315482

Poplatok za telefón.

56,56

09. 11. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315483

Stravné lístky - benefitné poukážky.

507,20

11. 11. 2015

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

315484

Potraviny do ŠJ.

32,71

12. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315485

Potraviny do ŠJ.

349,87

12. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315486

Potraviny do ŠJ.

292,45

12. 11. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315487

Mäso do ŠJ.

99,30

12. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315488

Ovocie a zelenina do ŠJ.

671,50

12. 11. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315489

Občerstvenie - deň úcty k starším.

199,30

13. 11. 2015

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

315490

Rozbor vzoriek vôd DČOV.

304,08

13. 11. 2015

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

315491

Poplatok za telefón.

18,24

13. 11. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315492

Alktualizácia stavebného zákona - stavebný úrad.

46,22

18. 11. 2015

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

315493

Poplatok za telefón.

40,80

18. 11. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315494

Poplatok za telefón.

49,70

18. 11. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315495

Oprava svietidiel verejného osvetlenia.

8 328,00

18. 11. 2015

Eltodo osvetlenie, s. r. o., Rampová 5, 040 01 Košice,
IČO: 36 170 151

315496

Statické posúdenie budovy reštaurácie - stavebný dozor.

100,00

18. 11. 2015

BOSKOV, s.r.o., Myslina 15, 066 01 Humenné,
IČO: 46461701

315497

Palivo do motorového vozidla.

60,01

19. 11. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315498

Poplatok za telefón.

35,12

20. 11. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315499

Realizácia projektu "Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia"

105 263,16

24. 11. 2015

Novicom, s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník,
IČO: 36591891

315500

Ubytovanie hostí.

90,00

23. 11. 2015

Obec-Obecný úrad Čičarovce, Čičarovce 90,
076 71 Čičarovce, 00331449

315501

Výmena kolies na osobnom motorovom vozidle.

40,30

23. 11. 2015

A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec,
IČO: 31670768

315502

Mäso do ŠJ.

116,72

23. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315503

Mäso do ŠJ.

51,20

23. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315504

Mrazené potraviny do ŠJ.

95,52

23. 11. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315505

Potraviny do ŠJ.

48,47

23. 11. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315506

Potraviny do ŠJ.

32,71

23. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315507

Mäso do ŠJ.

55,07

23. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315508

Potraviny do ŠJ.

204,32

23. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315509

Mäso do ŠJ.

73,82

23. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315510

Mrazené potraviny do ŠJ.

99,44

23. 11. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315511

Predplatné časopisov do MŠ.

21,80

25. 11. 2015

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

315512

Realizácia projektu "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vojany".

34 094,74

30. 11. 2015

Eurex, s. r. o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov,
IČO: 36184063

315513

Trovy exekúcie.

100,61

25. 11. 2015

Súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Varga, Pribinova 1,
075 01 Trebišov, IČO: 35512822

315514

Publikácia "Kalendárium".

80,00

27. 11. 2015

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 40386139

315515

Potraviny do ŠJ.

101,86

30. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315516

Mäso do ŠJ.

56,05

30. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315517

Mäso do ŠJ.

60,43

30. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315518

Potraviny do ŠJ.

96,99

30. 11. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315519

Mäso do ŠJ.

39,62

30. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315520

Ovocie a zelenina do ŠJ.

324,20

30. 11. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315521

Mäso do ŠJ.

16,22

30. 11. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315522

Mrazené potraviny do ŠJ.

129,00

30. 11. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky