Rok 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2013

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb Obcou Vojany
za rok 2013
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín a spôsob pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania

1/2013

Prieskum trhu - poskytnutie služby - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Zz. v znení
neskorších
predpisov na akcie uvedené vo výzve. Výzva:

12. 04. 2013
do 12:00 hod.
elektronicky

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené

2/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - cestoviny pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

3/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - potraviny pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch.  Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

4/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - pekárenské výrobky pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

5/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - mraziarenské výrobky pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

6/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

7/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - zeleniny a ovocia pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

06. 05. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

8/2013

Prieskum trhu - poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie podľa Zákona č. 50/1976 Z. z. v znení nesk. pred. pre stavby uvedené vo výzve. Výzva:

25. 04. 2013
do 12:00 hod.
elektronicky

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené

9/2013

Prieskum trhu - poskytnutie služby - vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na stavbu uvedenú vo výzve. Výzva:

26. 04. 2013
do 12:00 hod.
elektronicky

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené

10/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - mraziarenske výrobky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

11/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

12/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

13/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - pekárenské výrobky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

14/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - kamcelárske výrobky pre ObÚ vo Vojanoch. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

15/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - čistiace prostriedky pre Obec Vojany. Výzva:

26.06.2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Ukončené

16/2013

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany.
Výzva (podľa e-vestníka):

05. 08. 2013
do 10:00 hod.
poštou/osobne

-Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk:
-------------------------------------------------
-Doplnenie súťažných podkladov:
-------------------------------------------------
-Svetelno-technický výpočet (v archíve .rar):
-------------------------------------------------
-Informácia o otváraní častí ponúk "Ostatné":

-------------------------------------------------
-Informácia o otváraní častí ponúk "Kritériá":

Zrušené

17/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb a prác - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci Vojany. Výzva:

25. 07. 2013
do 10:00 hod.
poštou/osobne

-Oznámenie o zadávaní zákazky:
-------------------------------------------------
-Príloha č. 1 k výzve:
-------------------------------------------------
-Záznam z prieskumu trhu

Ukončené

18/2013

Prieskum trhu - stavebné práce - Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany - časť Vedľajší vstup a sociálne miestnosti. Výzva:

16. 08. 2013
do 11:00 hod.
poštou/osobne

-Oznámenie o zadávaní zákazky:
-------------------------------------------------
-Záznam z prieskumu trhu

Ukončené

19/2013

Podlimitná zákazka - stavebné práce - Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany. Výzva:

18. 09. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
-------------------------------------------------
-Správa o zákazke:

Ukončené

20/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Zakúpenie 1 ks zváracieho zdroja pre Obecný úrad vo Vojanoch. Výzva:

02. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

21/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie učebných pomôcok pre Materskú školu vo Vojanoch. Výzva:

04. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

22/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie detského nábytku pre Materskú školu vo Vojanoch. Výzva:

04. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

23/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie kuchynských potrieb pre školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

04. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

24/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie plynovej stoličky pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

04. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

25/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie pracovných odevov pre Obec Vojany. Výzva:

16. 10. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Ukončené

26/2013

Prieskum trhu - Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov.

-Oznámenie o zadávaní zákazky:

Ukončené

27/2013

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany.
Výzva (podľa e-vestníka):

20. 11. 2013
do 12:00 hod.
poštou/osobne

-Oznámenie o zadávaní zákazky:

Ukončené

28/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie plynovej stoličky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch. Výzva:

29. 11. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

- Príloha - cenová ponuka:

Ukončené

29/2013

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch. Výzva:

29. 11. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

- Príloha - cenová ponuka:

Ukončené

30/2013

Prieskum trhu - Dodanie tovaru a stavebné práce - Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch. Výzva:

29. 11. 2013
do 11:30 hod.
poštou/osobne

- Príloha - cenová ponuka:

Ukončené

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky