Január 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Školskej jedálne > Rok 2017

Navigácia - objednávky školskej jedálne za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky ObÚ

Faktúry

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Školskej jedálne pri Materskej škole vo Vojanoch
za január 2017
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

004/2017

Ovocie a zelenina do ŠJ.

212,30

09. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 439

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

006/2017

Potraviny do ŠJ.

804,24

09. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 437

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

006/2017

Potraviny do ŠJ.

219,72

09. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 437

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

008/2017

Mäso do ŠJ.

135,95

09. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

009/2017

Mäso do ŠJ.

19,18

02. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

009/2017

Mäso do ŠJ.

6,69

12. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438
.

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

010/2017

Mäso do ŠJ.

117,84

16. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

011/2017

Potraviny do ŠJ.

93,50

16. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 437

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

012/2017

Mäso do ŠJ.

6,00

18. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

013/2017

Mrazené potraviny do ŠJ.

145,33

18. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Nesúvisí.

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

Navigácia - objednávky školskej jedálne za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky ObÚ

Faktúry

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky