Jún 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Jún 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2015

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za jún 2015
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

15040

Notebook k interaktívnej tabuli.

369,30

05. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

15041

Vývoz odpadových vôd.

828,24

05. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

15042

Náhradné diely na traktor.

126,70

08. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

15043

Stavebný materiál.

166,87

09. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15044

Stoly do Kultúrneho domu.

1 068,00

05. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Kwesto, s. r. o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra,
IČO: 35833289

15045

Technická podpora k softwaru na stavebný úrad.

79,80

09. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80,
821 01 Bratislava, IČO: 46141022

15046

Autobusová preprava.

240,00

15. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Vojtech Czap CZAP TRANZ - Cestná doprava,
P. O. Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35027240

15047

Talčivá, peračníky.

29,53

17. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

15049

Vizitky, tabuľa, propagácia.

357,60

08. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255

15049

Pracovná odev.

541,08

17. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

WINTEX, s. r. o., Budovateľská č. 1290,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438

15050

Tabuľa na kultúrny dom.

120,00

11. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255

15052

Batérie.

69,59

22. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Bc. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 205,
956 54 Veľké Držkovce, IČO: 45665478

15053

Čistiace potreby.

9,00

22. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15054

Ochranné prostriedky.

6,60

22. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15055

Výmena pneumatík.

25,42

23. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

A-MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768

15056

Tonery do tlačiarne.

13,30

23. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21,
972 01 Bojnice, IČO: 41596404

15057

Čistiace, ochranné a pracovné potreby.

475,46

24. 06. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky