Január 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2017

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za január 2017
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

17001

Umývačka riadu.

05. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Internet Mall Slovakia, s. r. o., Pasienková 12599/2G,
821 06 Bratislava, IČO: 35950226

17002

Tlačivá.

20. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

ŠEVT, a. s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131

17003

Tonery do tlačiarní.

20. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Camea computer systems, a. s., Sabinovská 67/5065,
080 01 Prešov, IČO: 36468924

17004

Tlačivá.

20. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

ŠEVT, a. s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131

17005

Vývoz odpadových vôd.

24. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

17006

Čistiace prostriedky.

219,58

07. 02. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

17007

Čistiace prostriedky.

08. 02. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

17008

Odhrnutie snehu.

23. 01. 2017

Štefan Czinke, starosta obce

Nesúvisí.

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. H. 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky