Február 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za február 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

9/2012

Archivačné spony Miron 2.

40,80

02. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

SPONKA SK, s. r. o., Štefánikova 817, 02001 Púchov,
IČO: 36613983

10/2012

Antivírus.

186,72

09. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ESET, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 31333532

11/2012

Ročný prístup na portály pre verejnú správu.

71,00

09. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336,
010 01 Žilina 1, IČO: 36014991

12/2012

Toner do tlačiarne.

54,79

10. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 35729040

13/2012

Tlač harmonogramov.

66,00

30. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Zml. č. 151

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce,
IČO: 36211451

14/2012

Vývoz odpadových vôd.

339,10

01. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 4093819

15/2012

Vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt rekonštrukcie rigolov.

500,00

03. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Beata Volšiková - REALITY-Plus, J. Simora č. 5,
940 63 Nové Zámky, IČO: 41761952

16/2012

Kancelárske potreby.

96,37

10. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

OTTO Office, s. r. o., Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava, IČO: 35944226

17/2012

Doručenie zásielky.

14,05

10. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

TNT Express Worldwide s. r. o., Pri starom letisku č. 14,
830 06 Bratislava 36, IČO: 31351603

18/2012

Tanečné vystúpenie.

150,00

27. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ján Bumbák, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 46278664

19/2012

Kniha "Dieťa a jeho svet".

40,46

22. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20,
811 04 Bratislava, IČO: 35908718

20/2012

Vývoz odpadových vôd.

398,20

27. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 4093819

21/2012

Program Matrika - ročný poplatok.

25,09

28. 02. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice,
IČO: 00162957

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky