Rok 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa - Rok 2016
(pre rok 2017 kliknite SEM)

 

Zverejnené dňa

Vec

Súbor

 
 

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

16. 12. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2016 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

25. 11. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2016 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh rozpočtu obce Vojany na rok 2017

 

24. 11. 2016

Obecný úrad obce Vojany predkladá Obecnému zastupiteľstvo obce Vojany návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh je prístupný po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

02. 09. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 03. októbra 2016 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

21. 10. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2016 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejná vyhláška č. 1/2016

 

30. 09. 2016

Verejná vyhláška - oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu občanov: František Sepeši, nar. 16. 06. 1978 a Iveta Petrohai, rod. Sepešiová, nar. 08. 07. 1980, na návrh vlastníka budovy. Dokument otvoríte po kliknutí na ikonu.

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

29. 09. 2016

Obec Vojany v súlade s § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vás informuje, že má voľné pracovné miesto pomocnej sily v kuchyni Školskej jedálne pri Materskej škole Vojany.
Jedná sa o plný pracovný úväzok, práca na dobu určitú do 30.06.2017 s trojmesačnou skúšobnou dobou, s minimálnou mzdou. Požaduje sa zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť. Prax v odbore vítaná.

Písomné žiadosti je potrebné doručiť na adresu Obec Vojany, Vojany č. 72, PSČ 076 72 do 05.10.2016. Prílohou žiadosti musí byť štruktúrovaný životopis, výpis z registra trestov a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača.

 

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

23. 09. 2015

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

21. 07. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2016 o 16:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

17. 06. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2016 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Vojany

 

06. 06. 2016

Obec Vojany vypracovala návrh VZN obce Vojany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh je prístupný po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Záverečný účet obce Vojany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

06. 06. 2016

Obec Vojany zostavila záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Dostupný je po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

12. 05. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2016 o 18:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Vojany

 

09. 05. 2016

Obec Vojany vypracovala návrh dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany. Návrh je prístupný po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 8/2016

 

21. 04. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Nákup bežného materiálu pre údržbu v budovách a zariadeniach obce". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 7/2016

 

19. 04. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka zeleniny a ovocia pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 6/2016

 

19. 04. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka potravinárskych výrobkov pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 5/2016

 

18. 04. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka hydiny, mraziarenských výrobkov a rýb pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 4/2016

 

18. 04. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

07. 04. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2016 o 14:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

24. 03. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2016 o 17:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

26. 02. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2016 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vojany

 

02. 02. 2016

Obec Vojany vypracovala a Obecné zastupiteľstvo obce Vojany na svojom 1. zasadnutí dňa 28. januára 2016 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vojany na roky 2016 - 2022. Dokument si môžete stiahnuť kliknutím na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

25. 01. 2016

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2016 o 15:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na I. polrok 2016

 

22. 01. 2016

Hlavný kontrolór obce Vojany vypracoval a predložil na verejné pripomienkovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti bude prerokovaný na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vojany, dňa 28. januára 2016. Svoje pripomienky môžete do uvedeného termínu adresovať na Obecný úrad vo Vojanoch.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 3/2016

 

12. 01. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Vypracovanie projektových dokumentácií vybraných aktivít k žiadosti o NFP". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 2/2016

 

12. 01. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 1/2016

 

12. 01. 2016

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Vypracovanie projektovej dokumentácie vybranej aktivity k žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Vojany k návrhu rozpočtu na rok 2016

 

07. 12. 2015

Hlavný kontrolór obce Vojany v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vojany na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2018. Dokument je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

04. 12. 2015

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 6/2015

 

01. 12. 2015

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na II. kolo predkladania ponúk - "Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

23. 11. 2015

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2015 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh rozpočtu obce Vojany na rok 2016

 

23. 11. 2015

Obec Vojany vypracovala návrh rozpočtu obce na rok 2016, prístupný je po kliknutí na ikonu súboru vpravo a k nahliadnutiu je k dispozícii na obecnom úrade. K návrhu môže ktokoľvek podať pripomienky až do prerokovania návrhu v obecnom zastupiteľstve obce Vojany, t. j. do 26. 11. 2015.

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Vojany

 

23. 11. 2015

Obec Vojany vypracovala návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vojany č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území Vojany a návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce Vojany. Návrhy sú prístupné po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 5/2015

 

13. 11. 2015

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Oznámenie o výrube

 

11. 11. 2015

Obec Vojany Vám oznamuje, že dňom 10. 11. 2015 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Beša. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 4/2015

 

09. 11. 2015

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - dodanie služby - "Vypracovanie tepelnotechnického posudku pre účely žiadosti o dotáciu pre vybrané budovy pred zateplením stavby". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

20. 10. 2015

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2015 o 16:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

05. 10. 2015

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 8. októbra 2015 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2015

 

23. 09. 2015

Starosta obce predkladá na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu obce Vojany návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2015 na zmenu rozpočtu obce pre plnenie aktuálnych potrieb obce.

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015

 

23. 09. 2015

Starosta obce predkladá na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu obce Vojany návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015 na zmenu rozpočtu obce pre plnenie aktuálnych potrieb obce.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky