September 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za september 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-
návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

101/2012

Prečistenie priepustov.

610,20

03. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

102/2012

Nákupné poukážky.

673,00

02. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany,
IČO: 45444820

103/2012

Občerstvenie.

96,64

03. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

104/2012

Vývoz odpadovej vody.

411,60

04. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

105/2012

Nákupné poukážky

513,00

04. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87,
076 72 Vojany, IČO: 33157910

106/2012

Stavebný materiál.

2 579,95

07. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

107/2012

Membrána ku kompresoru.

625,44

01. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Bioclar, a.s., Žitná 46, 831 06 Bratislava,
IČO: 35806621

108/2012

Toner do tlačiarne.

58,77

10. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32,
972 17 Kanianka, IČO: 46087303

109/2012

Metly.

37,96

21. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

110/2012

Čistiace prostriedky.

5,95

21. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

111/2012

Farby.

79,97

21. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

112/2012

Pracovná odev.

250,00

26. 09. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Terezia Mihalova ZDRAVOTNICKE POTREBY, Fábryho 21,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31310559

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky