September 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za september 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16077

Poštové poukážky.

02. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

16078

Materiál pre kameru.

02. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VVTech, s. r. o., Hviezdoslavova 1,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36751430

16079

Materiál pre DČOV.

02. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Monika Nymburská, Mánesova 564/8,
500 02 Hradec Králové 2, Česká republika,
IČO: 86704524

16080

Stavebný materiál.

09. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

16081

Nákupné poukážky.

20. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany,
IČO: 45444820

16082

Občerstvenie an festival.

20. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

16083

Stravné lístky.

05. 10. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

16084

Reklamné predmety.

05. 10. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava 3, IČO: 46225625

16085

Náhradné diely na traktor.

28. 09. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová, Krišovská Liesková 68,
079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky