December 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za december 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16129

16130

Hracie pomôcky do Materskej školy.

1 292,00

15. 12. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

16131

Kaledárium 2017.

08. 12. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 14335255

16132

Opravy čerpadiel.

961,40

12. 12. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Štefan Kundrát, Budkovce č. 62, 072 15 Budkovce,
IČO: 35025344

16133

Elektroinštalačný materiál.

42,56

23. 12. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

16134

16135

16136

16137

Oprava osobného automobilu.

09. 12. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

A - MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky