Máj 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za máj 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313185

Prípravok na trávnik.

197,60

02. 05. 2013

Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava,
IČO: 35765038

313186

Mäso do ŠJ.

123,64

02. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313187

Potraviny do ŠJ.

192,73

02. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313188

Potraviny do ŠJ.

71,80

02. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313189

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

643,00

02. 05. 2013

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

313190

Inštalačný materiál.

74,00

03. 05. 2013

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

313191

Webadministrácia, dotačné projekty, údržba výpočtovej techniky.

180,00

Zml. 339

03. 05. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313192

Oprava sporáku.

125,33

03. 05. 2013

J. Valiska Timečko Elektroservis Valtim, ul. Obrancov Mieru 9,
071 01 Michalovce, IČO: 17303010

313193

Splátka za spotrebu plynu.

322,00

Zml. 083

06. 05. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313194

Splátka za spotrebu plynu.

128,00

Zml. 083

06. 05. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313195

Splátka za spotrebu plynu.

183,00

Zml. 083

06. 05. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313196

Splátka za spotrebu plynu.

276,00

Zml. 083

06. 05. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313197

Splátka za spotrebu plynu.

101,00

Zml. 083

06. 05. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313198

Náhradné diely na traktor.

243,17

06. 05. 2013

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

313199

Poplatok za telefón.

41,84

Zml. 344

06. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313200

Mäso do ŠJ.

104,16

09. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313201

Vývoz komunálneho odpadu.

404,52

Zml. 151

09. 05. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313202

Vývoz odpadových vôd.

568,30

09. 05. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313203

Reklama na www.kalendar-zemplina.sk

37,50

09. 05. 2013

Mgr. Zsolt Krajnyik - KZ Image, Vojany č. 144, 076 72 Vojany, IČO: 45469555

313204

Spracovanie hlásenia o odpade.

14,40

Zml. 151

10. 05. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313205

Právne služby.

246,96

10. 05. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313206

Poplatok za telefón.

29,78

Zml. 344

13. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313207

Poplatok za telefón.

0,53

Zml. 344

15. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313208

Ovocie a zelenina do ŠJ.

348,30

16. 05. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313209

Potraviny do ŠJ.

124,49

16. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313210

Potraviny do ŠJ.

90,37

16. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313211

Potraviny do ŠJ.

61,85

16. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313212

Mrazené potraviny do ŠJ.

93,40

16. 05. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313213

Mrazené potraviny do ŠJ.

194,94

16. 05. 2013

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

313214

Mäso do ŠJ.

62,24

16. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313215

Potraviny do ŠJ.

374,11

16. 05. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313216

Publikácia "Dieťa a jeho svet".

35,86

16. 05. 2013

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20,
811 04 Bratislava, IČO: 35908718

313217

Poplatok za telefón.

34,75

Zml. 352

17. 05. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313218

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

17. 05. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313219

Poplatok az telefón.

35,02

Zml. 352

17. 05. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313220

Mulčovací nôž.

161,52

22. 05. 2013

Jugoma, s. r. o., Dargovských hrdinov 95/51,
078 01 Sečovce, IČO: 36599921

313221

Palivo do motorového vozidla.

68,69

Zml. 123

23. 05. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313222

Poplatok za telefón.

9,90

Zml. 344

24. 05. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313223

Oceľový šrot.

1 290,00

28. 05. 2013

Kovsteel, s. r. o., Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 45503401

313224

Výsadba kvetov.

250,04

29. 05. 2013

Záhradníctvo - Ing. Edita Gyureová, Zelená č. 53,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40038068

313225

Ovocie a zelenina do ŠJ.

248,20

30. 05. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313226

Mäso do ŠJ.

121,39

30. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313227

Mrazené výrobky do ŠJ.

94,38

30. 05. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313228

Potraviny do ŠJ.

96,42

30. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313229

Potraviny do ŠJ.

123,67

30. 05. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313230

Cestoviny do ŠJ.

84,71

30. 05. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

313231

Mäso do ŠJ.

124,56

30. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313232

Mäso do ŠJ.

54,89

30. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313233

Mäso do ŠJ.

50,71

30. 05. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky