November 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za november 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316467

Publikácia "Zákon o priestupkoch s komentárom"

58,40

Obj. 16111

08. 11. 2016

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

316468

Poplatok za telefón.

38,21

Zml. 344

08. 11. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316469

Stavebný materiál.

89,78

Zml. 500

Obj. 16107

07. 11. 2016

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

316470

Palivo do motorového vozidla.

60,12

Zml. 123

07. 11. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316471

Poplatok za telefón.

73,85

Zml. 344

07. 11. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316472

Vývoz komunálneho odpadu.

540,23

Zml. 151

07. 11. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316473

Poplatok za právne služby.

246,92

Zml. 074

07. 11. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316474

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 463

07. 11. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316475

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

2 917,00

Zml. 097

08. 11. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316476

Divadelné vystúpenie.

1 225,00

Zml. 519

Obj. 16108

07. 11. 2016

Divadlo Thália Színház, Timonova č. 3, 040 01 Košice,
IČO: 31297862

316477

Knihy do knižnice.

246,09

Obj. 16109

07. 11. 2016

Libri-Shopline Nyrt., Nyugati tér 1., 1066 Budapest,
Maďarsko, IČO: HU12921360

316478

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

250,00

Zml. 339

09. 11. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316479

Rozbor vzoriek odpadových vôd.

1 786,13

Zml. 301

11. 11. 2016

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

316480

Zelenina a ovocie do ŠJ.

609,40

Zml. 439

Obj. 026

11. 11. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

316481

Potraviny do ŠJ.

219,95

Zml. 452

Obj. 032

11. 11. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316482

Mäso do ŠJ.

59,80

Zml. 438

Obj. 705

11. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316483

Potraviny do ŠJ.

114,55

Zml. 437

Obj. 706

11. 11. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316484

Potraviny do ŠJ.

149,23

Zml. 437

Obj. 708

14. 11. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316485

Potraviny do ŠJ.

113,10

Zml. 437

Obj. 717

14. 11. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316486

Potraviny do ŠJ.

161,74

Zml. 437

Obj. 719

14. 11. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316487

Mäso do ŠJ.

51,27

Zml. 438

Obj. 729

14. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316488

Mäso do ŠJ.

58,72

Zml. 438

Obj. 730

14. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316489

Cestoviny do ŠJ.

72,05

Zml. 451

Obj. 731

14. 11. 2016

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

316490

Náhradné diely na traktor.

657,60

Obj. 16110

14. 11. 2016

MK TRAKTOR, s. r. o., Okružná 94,
071 01 Michalovce, IČO: 46887717

316491

Aktualizácia stavebného zákona.

39,45

Obj. 16111

11. 11. 2016

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

316492

Občerstvenie na deň dôchodcov.

159,44

Obj. 16113

21. 11. 2016

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

316493

Učebné pomôcky do MŠ.

402,00

Obj. 16112

15. 11. 2016

Elarin, s. r. o., Trnkov 44, 082 12 Trnkov,
IČO: 45240841

316494

Poplatok za telefón.

8,77

Zml. 352

16. 11. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316495

Poplatok za telefón.

47,90

Zml. 352

16. 11. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316496

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

16. 11. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316497

Poplatok za telefón.

38,28

Zml. 352

16. 11. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316498

Splátka za spotrebu elektriny.

137,05

Zml. 097

21. 11. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316499

Splátka za spotrebu elektriny.

474,70

Zml. 097

21. 11. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316500

Detské časopisy do MŠ.

21,80

-

24. 11. 2016

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska č. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

316501

Služby WebGIS

49,00

Zml. 510

24. 11. 2016

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

316502

Termostatické hlavice.

117,90

Obj. 16116

24. 11. 2016

Dunajnet, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava,
IČO: 47608544

316503

Pracovná odev.

210,00

Obj. 16114

25. 11. 2016

Lions Travel, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 56/98,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47456426

316504

Vývoz komunálneho odpadu.

693,60

Obj. 16117

29. 11. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316505

Ovocie a zelenina do ŠJ.

174,40

Zml. 439

Obj. 031

30. 11. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

316506

Mäso do ŠJ.

92,21

Zml. 438

Obj. 769

30. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316507

Mäso do ŠJ.

104,63

Zml. 438

Obj. 770

30. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316508

316509

Mäso do ŠJ.

41,20

Zml. 438

Obj. 779

30. 11. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316510

Tlačiareň na obecný úrad.

169,99

Obj. 16119

30. 11. 2016

František Majtán - Euronics TPD, Farského 26,
851 01 Bratislava, IČO: 11790547

316511

316512

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky