Rok 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2016

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb Obcou Vojany
za rok 2016
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín a spôsob pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania

1/2016

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie vybranej aktivity k žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR.

15. 01. 2016
do 10:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

2/2016

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR.

18. 01. 2016
do 14:00 hod.
poštou/osobne/e-mailom

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

3/2016

Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie projektových dokumentácií vybraných aktivít k žiadosti o NFP.

18. 01. 2016
do 14:00 hod.
poštou/osobne/e-mailom

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

4/2016

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch.

18. 04. 2016
do 13:00
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

5/2016

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka hydiny, mraziarenských výrobkov a rýb pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch.

18. 04. 2016
do 13:00
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

6/2016

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka potravinárskych výrobkov pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch.

19. 04. 2016
do 13:00
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

7/2016

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka zeleniny a ovocia pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch.

19. 04. 2016
do 13:00
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

8/2016

Výzva na predloženie ponuky - Nákup bežného materiálu pre údržbu v budovách a zariadeniach obce.

21 04. 2016
do 13:00
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1. - cenová ponuka

Príloha č. 2. - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3. - zoznam položiek

Ukončené.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky