Jún 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Jún 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za jún 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

49/2013

Inštalatérsky materiál.

20,62

01. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

50/2013

Ekonomická publikácia pre obecný úrad.

9,20

29. 05. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina,
IČO: 36371271

51/2013

Vývoz odpadových vôd.

169,10

06. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

52/2013

Práca fekálnym vozidlom.

201,50

12. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

53/2013

Práca fekálnym vozidlom.

201,50

12. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

54/2013

Geodetické práce.

780,00

12. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Alexander Beláz - Geodézia Beláz,
076 52 Malý Horeš 414, IČO: 34872728

55/2013

Publikácia "Stavebný zákon"

28,05

17. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

56/2013

Toner do tlačiarne.

36,02

17. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

57/2013

Vývoz odpadových vôd.

526,70

27. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

58/2013

Automatická práčka.

209,00

03. 07. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

59/2013

Údržbársky materiál.

107,28

27. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

60/2013

Mesačník Poradca.

29,40

27. 06. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina,
IČO: 36371271

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky