Október 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Október 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za október 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

93/2013

Riad a príbor.

600,07

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrahovčíka 1,
071 01 Michalovce, IČO: 32687168

94/2013

Papierový tovar.

68,41

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,
071 01 Michalovce, IČO: 32687699

95/2013

Mrazené kuracie štvrte.

76,32

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

96/2013

Zvárací zdroj.

732,90

18. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3,
071 01 Michalovce, IČO: 36212032

97/2013

Zemina na futbalové ihrisko.

1 176,00

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Olmannstav, s. r. o., Drahňov 119, 076 74 Drahňov,
IČO: 36169854

98/2013

Publikácia Stavebný zákon s vystvetlivkymi.

21,78

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

99/2013

Náhradné diely k DČOV.

703,20

16. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Bioclar, a.s., Žitná 46, 831 06 Bratislava, IČO: 35806621

100/2013

Občerstvenie.

143,24

21. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

101/2013

Náhradné diely do traktora.

90,11

21. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

102/2013

Oprava ponorných čerpadiel.

420,00

22. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Štefan Kundrát, Budkovce č. 62, 072 15 Budkovce,
IČO: 35025344

103/2013

Vývoz odpadových vôd.

410,40

30. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

104/2013

Projektová dokumentácia napájania kamerového systému.

720,00

30. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ELTO PLUS, s. r. o., Štefánikova 53, 071 01 Michalovce,
IČO: 44663285

105/2013

Svietidlá.

155,88

30. 10. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Beáta Lizáková - Svietidlá - elektroinštalačný materiál,
076 77 Veľké Slemence 95, IČO: 41501756

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky