Október 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Október 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za október 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315410

Mäso do ŠJ.

98,46

01. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315411

Mäso do ŠJ.

3,68

01. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315412

Potraviny do ŠJ.

311,62

01. 10. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315413

Splázka za plyn.

549,00

13. 10. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315414

Splázka za plyn.

58,00

02. 10. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315415

Splázka za plyn.

202,00

02. 10. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315416

Splázka za plyn.

270,00

02. 10. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315417

Splázka za plyn.

473,00

02. 10. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315418

Tomer do tlačiarne.

51,73

01. 10. 2015

FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 35729040

315419

Mäso do ŠJ.

122,24

05. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315420

Potraviny do ŠJ.

28,82

05. 10. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315421

Mäso do ŠJ.

65,54

05. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315422

Mrazené potraviny do ŠJ.

250,34

05. 10. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315423

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

402,53

06. 10. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315424

Vodné.

75,46

06. 10. 2015

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

315425

Vodné.

490,46

07. 10. 2015

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

315426

Stavebný materiál.

203,27

07. 10. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315427

Poplatok za telefón.

56,92

07. 10. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315428

Ovocie a zelenina do ŠJ.

522,00

07. 10. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315429

Potraviny do ŠJ.

384,15

07. 10. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315430

Čistiace prostriedky.

224,98

08. 10. 2015

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

315431

Poplatok za telefón.

38,21

07. 10. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315432

Stoličky do kultúrneho domu.

1 559,00

07. 10. 2015

Tradenet, s. r. o., Ml. Budovateľov 27, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31589952

315433

Pracovná zdravotná služba.

18,10

08. 10. 2015

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

315434

Oprava miestnych komunikácií.

360,00

08. 10. 2015

Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice, IČO: 35555777

315435

Právne služby.

246,96

09. 10. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315436

Toner do tlačiarne.

51,73

12. 10. 2015

FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 35729040

315437

Vývoz odpadových vôd.

593,64

12. 10. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315438

Údržba DČOV.

1 783,25

12. 10. 2015

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

315439

Poplatok za telefón.

15,78

15. 10. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315440

Nákupné poukážky.

547,90

15. 10. 2015

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany,
IČO: 45444820

315441

Školské potreby.

99,60

15. 10. 2015

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

315442

Poplatok za telefón.

40,80

19. 10. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315443

Poplatok za telefón.

49,58

19. 10. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315444

Vývoz odpadových vôd.

445,92

19. 10. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315445

Poplatok za vypracovanie hlásení o vzniku odpadu.

14,40

19. 10. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315446

Poplatok za telefón.

35,00

19. 10. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315447

Kancelárske potreby.

69,91

22. 10. 2015

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

315448

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

22. 10. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315449

Káble a materiál pre počítačové siete.

73,45

22., 10. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315450

Svietidlá, žiarivky.

165,67

22. 10. 2015

Tirpak Vladimir - VATI Velkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722

315451

Potraviny do ŠJ.

119,58

23. 10. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315452

Potraviny do ŠJ.

113,12

23. 10. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315453

Mäso do ŠJ.

92,94

23. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315454

Mäso do ŠJ.

34,07

23. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315455

Potraviny do ŠJ.

90,83

23. 10. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315456

Mäso do ŠJ.

148,46

23. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315457

Mrazené potraviny do ŠJ.

182,14

23. 10. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315458

Mäso do ŠJ.

34,13

23. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315459

Mäso do ŠJ.

35,74

26. 10. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315460

Tonery do tlačiarne.

343,43

26. 10. 2015

Clean Tonery, s. r. o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok,
IČO: 35891866

315461

Tonery do tlačiarne.

22,34

27. 10. 2015

Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21,
972 01 Bojnice, IČO: 41596404

315462

Pracovné odevy.

1 165,87

28. 10. 2015

WINTEX, s. r. o., Budovateľská č. 1290,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438

315463

Pracovné ochranné pomôcky.

199,49

29. 10. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky