Dejiny obce pred II. svetovou vojnou - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dejiny obce pred II. svetovou vojnou

ŽIVOT V OBCI > História obce


Dejiny obce pred II. svetovou vojnou


         Rok 1798 bol pre Vojany smutným rokom, pretože takmer celú obec zničil ničivý požiar. Hovorí sa, že farárov pomocník sa chcel farárovi pomstiť za to, že ho vyhrešil, lebo mu stratil jednu sliepku. Jedna starena mu nato odporučila, aby zobral so sebou pár žeravých uhlíkov keď pôjde farárovi dojiť, a aby ich hodil do slamy pod kravy a nechal ich tam. Požiar následne vypálil takmer celú obec, lebo na vtedajších slamených strechách sa oheň šíril veľmi rýchlo a nekontrolovateľne.
         Vojany nevynechal ani cholerový mor, čo potvrdzujú údaje o úmrtiach: za normálnych okolností bolo vo Vojanoch 7 - 8 úmrtí za rok, zatiaľ čo v roku 1829 to bolo 23, v roku 1830 27, v roku 1831 až 72 úmrtí. A to ľudia ani nevedeli príčinu týchto úmrtí a až od júna roku 1831 sa mor začal nazývať cholerou. Navyše zlá úroda v roku 1830 zapríčinila hladomor, teda zmnohonásobila zúfalosť ľudu. Aj Vojany boli izolované vojenskými kordónmi, čo spolu s proticholerovými opatreniami vyvolalo napätie, čo vyvrcholilo 4. augusta 1831, keď obec vstúpila do cholerového povstania, ktoré prišlo potlačiť 7. augusta ulánske a 23. augusta pohraničné vojsko. Povstanie bolo potlačené mesiac od jeho začatia. Do konca roka bolo v hromadných hroboch pochovaných 68 ľudí. Pozostatky týchto cholerových hrobov vidno aj dnes vo forme krovím a burinou zarastených neobrábaných „ostrovčekov“ uprostred obrábaných polí.

         V roku 1839 bola postavená škola už na jej súčasnom mieste. Na prelome storočí sa 1/3 obce vysťahovala do Ameriky.
         Rok 1882 bol ďalším smutným rokom obce. Dňa 19. apríla sa zopakovala tragédia z roku 1798, keď takmer celé Vojany vyhoreli následkom ničivého požiaru. V tento deň sa o druhej hodine poobede rozozvučali zvony kostola a ľudia na poliach vidiac dym stúpajúci z dediny zúfalo bežali domov zistiť, čo sa deje. Na dvore farára vznikol požiar, ktorý sa po slamených strechách rýchlo rozšíril na okolité budovy. Kým ľudia dobehli z polí, poniektorí už nestihli povynášať ani nábytok z domu. Za hodinu už vyhorela celá západná časť obce a terajšia Elektrárenská ulica*4.
         V I. svetovej vojne zomrelo v bojoch veľa mužov aj z Vojan. Zostalo po nich veľmi veľa sirôt a vdov. Po vojne bola obec pričlenená k Československej Republike.
         Vojany sa v tomto období rýchlo rozrastali, v roku 1942 mali už 715 obyvateľov.
         
Na jeseň roku 1938 bola obec na základe viedenskej arbitráže okupovaná hortyovcami a pririeknutá Maďarskému kráľovstvu, na jar roku 1945 opäť Československej republike.
Hrôzy II. svetovej vojny prežívali Vojany na jeseň roku 1944, keď Sovietske vojsko bombardovalo ustupujúce nemecké jednotky a viacero bômb dopadlo aj na obec. Svedkami bojov sú aj dnes mnohé poplátané plechové strechy, ktoré boli prestrieľané ruskými vojakmi.  Nemci počas ústupu odstrelili železný železničný most (na obrázku ->), ktorý bol znovupostavený po vojne. Vojany boli oslobodené 25. novembra 1944 a pamätná tabuľa bola odhalená 24. novembra 1974 na budove vtedajšieho MNV, dnes budova pri súčasnom Obecnom Úrade. Aj v tejto vojne padlo v bojoch veľa vojakov z radov Vojančanov. Po oslobodení aj tu prebiehala reslovakizácia.
         V pamätiach starších ľudí ešte stále žijú momenty vojny, o ktorých ochotne rozprávajú, hoci neradi na ne spomínajú.

Ďalej - Dejiny obce po II. svetovej vojne >>>

<<< Naspäť - Najstaršie časy

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky