Júl 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Júl 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za júl 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316286

Potraviny do ŠJ.

322,70

Zml. 452

Obj. 023

04. 07. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316287

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

04. 07. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316288

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

04. 07. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316289

Splátka za plyn.

68,00

Zml. 083

04. 07. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316290

Splátka za plyn.

63,00

Zml. 083

04. 07. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316291

Splátka za plyn.

42,00

Zml. 083

04. 07. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316292

Splátka za plyn.

26,00

Zml. 083

04. 07. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316293

Vodné.

619,37

Zml. 237

04. 07. 2016

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

316294

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 467

04. 07. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316295

Náhradné diely na traktor.

19,56

Obj. 16052

04. 07. 2016

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

316296

Poplatok za telefón.

38,95

Zml. 334

06. 07. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316297

Vývoz komunálneho odpadu.

804,91

Zml. 151

06. 07. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316298

Palivo do motorového vozidla.

57,84

Zml. 123

06. 07. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316299

Poplatok za telefón.

73,16

Zml. 334

06. 07. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316300

Oprava štartéra na traktore.

72,00

Obj. 16053

07. 07. 2016

Diz-El, oprava vstrekovacích čerpadiel, Barnabáš Krajnik,
Vojany č. 141, 076 72 Vojany, IČO: 33162140

316301

Vývoz odpadovej vody.

326,88

Obj. 16054

08. 07. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316302

Mäso do ŠJ.

44,99

Zml. 438

Obj. 508

11. 07. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316303

Ovocie a zelenina do ŠJ.

717,10

Zml. 439

Obj. 024

11. 07. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

316304

Právne služby.

246,96

Zml. 074

11. 07. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316305

Údržba DČOV.

1 783,25

Zml. 142

12. 07. 2016

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

316306

Pečiatky.

319,16

Obj. 16057

12. 07. 2016

Lukacek, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36586218

316307

Vykonanie verejného obstarávania.

300,00

Obj. 16047

13. 07. 2016

Inited, s. r. o., J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava,
IČO: 47420545

316308

Splátka za elektrinu.

432,98

Zml. 097

14. 07. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316309

Poplatok za telefón.

16,21

Zml. 334

15. 07. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316310

Vývoz komunálneho odpadu.

14,40

Zml. 151

19. 07. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316311

Poplatok za telefón.

50,64

Zml. 352

19. 07. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316312

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

19. 07. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316313

Palivo do motorového vozidla.

51,30

Zml. 123

19. 07. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316314

Tonery do MŠ.

183,60

19. 07. 2016

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

316315

Materiál na oplotenie.

1 320,82

Zml. 500

Obj. 16056

19. 07. 2016

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

316316

Poplatok za telefón.

35,00

Zml. 352

20. 07. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316317

Materiál na oplotenie.

337,20

Obj. 16050

21. 07. 2016

Zsolt Dory - Urob si sám, Hlavná 195,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33870683

316318

Audit za rok 2015.

720,00

Zml. 513

31. 07. 2016

Ing. Marta Nachtmannová, Zalužice č. 358, 072 34 Zalužice,
IČO: 33889741

316319

Spätný bonus.

-55,42

Zml. 438

29. 07. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky