Máj 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2012

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za máj 2012
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

312191

Poplatok za internet

12,05

02. 05. 2012

ŠIVINET, s. r. o., L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36617792

312192

kalendar-zemplina.sk

37,50

03. 05. 2012

Mgr. Zsolt Krajnyik - KZ Image, Vojany č. 144, 076 72 Vojany, IČO: 45469555

312193

Splátka za elektrinu

772,00

03. 05. 2012

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

312194

Odvoz odpadu

405,52

Zml. 151

03. 05. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312195

Poplatok za používanie softvéru

576,00

03. 05. 2012

Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36535605

312196

Splátka za plyn

134,00

Zml. 083

04. 05. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312197

Splátka za plyn

340,00

Zml. 083

04. 05. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312198

Splátka za plyn

271,00

Zml. 083

04. 05. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312199

Splátka za plyn

106,00

Zml. 083

04. 05. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312200

Splátka za plyn

170,00

Zml. 083

04. 05. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312201

Oprava traktora ZETOR

108,00

04. 05. 2012

Diz-El, oprava vstrekovacích čerpadiel, Barnabáš Krajnik, Vojany č. 141, 076 72 Vojany, IČO: 33162140

312202

Pyrotechnika

100,00

04. 05. 2012

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

312203

Náhradné diely pre opravu traktora ZETOR

233,16

09. 05. 2012

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

312204

Pohonné hmoty - benzín

137,12

Zml. 123

09. 05. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312205

Platba za telefón

52,20

Zml. 344

09. 05. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312206

Platba za telefón

21,00

Zml. 344

10. 05. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312207

Potraviny do ŠJ

55,44

10. 05. 2012

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

312208

Ovocie a zelenina do ŠJ

182,40

10. 05. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312209

Potraviny do ŠJ

299,61

10. 05. 2012

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

312210

Vývoz odpadovej vody

596,90

10. 05. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312211

Právne služby

246,96

11. 05. 2012

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

312212

Pracovné oblečenie

128,00

11. 05. 2012

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

312213

Platba za internet

21,42

14. 05. 2012

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava 2, 821 08, IČO: 35765143

312214

Mäso do ŠJ

32,82

15. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312215

Potraviny do ŠJ

249,98

15. 05. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312216

Potraviny do ŠJ

54,74

15. 05. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312217

Mäso do ŠJ

40,96

15. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312218

Mäso do ŠJ

44,37

15. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312219

EÚ projekty, údržba IT, webadmin.

180,00

15. 05. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312220

Stavebný materiál, náradie

132,31

15. 05. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312221

Materiál pre štrukt. kabeláž

6,00

15. 05. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312222

Knihy

39,67

17. 05. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

312223

Platba za telefón

40,09

Zml. 352

17. 05. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312224

Platba za telefón

3,00

Zml. 352

17. 05. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312225

Platba za telefón

21,30

Zml. 352

17. 05. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312226

Verejné obstarávanie

416,67

23. 05. 2012

INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s. r. o., P. O. H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36686956

312227

Balkónové rastliny

228,00

23. 05. 2012

AGROPRODUKTA, a. s., Veľké kapušany 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31664504

312228

Ochranné pracovnné pomôcky

20,80

24. 05. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312229

Pracovné náradie

136,94

24. 05. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312230

Čistiace prostriedky

8,82

24. 05. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312231

Stavebný materiál

153,67

24. 05. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312232

Knihy do Obecnej knižnice

299,56

24. 05. 2012

Online-webáruház Nyrt., Budapest, Eceri út 14-16, IČO: HU12921360

312233

Mrazené potraviny do ŠJ

98,41

24. 05. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312234

Mäso do ŠJ

115,98

24. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312235

Potraviny do ŠJ

226,25

24. 05. 2012

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

312236

Mäso do ŠJ

51,05

24. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312237

Potraviny do ŠJ

160,65

24. 05. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312238

Mäso do ŠJ

67,15

24. 05. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312239

Mrazené potraviny do ŠJ

100,02

24. 05. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312240

Batéria

300,00

25. 05. 2012

HSD, s. r. o., Železničná 1202/103, 050 01 Revúca, IČO: 44989823

312241

Oprava služobného vozidla

359,27

28. 05. 2012

Autotip, s. r. o., Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce, IČO: 35832789

312242

Knihy

159,20

28. 05. 2012

Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531

312243

Vývoz odpadovej vody

337,40

28. 05. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312244

Platba za užívanie rádiolokačného syst.

119,52

13. 04. 2012

SECAR, s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31325602

312245

Platba za mobilný telefón

12,66

Zml. 344

30. 05. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312246

Platba za softvér

89,95

04. 06. 2012

JURsat COMPUTERS - Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124

312247

Oprava kosačky

264,44

31. 05. 2012

DANER, s. r. o., M. R. Štefánika 19/71, 075 01 Trebišov, IČO:36581542

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky