December 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Školskej jedálne > Rok 2016

Navigácia - objednávky školskej jedálne za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky ObÚ

Faktúry

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Školskej jedálne pri Materskej škole vo Vojanoch
za december 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

032/2016

Potraviny do ŠJ.

164,55

22. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 452

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87,
076 72 Vojany, IČO: 33157910

033/2016

Zelenina a ovocie do ŠJ.

167,30

22. 01. 2017

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 439

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

807/2016

Mäso do ŠJ.

60,15

05. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

809/2016

Mäso do ŠJ.

56,32

05. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

810/2016

Potraviny do ŠJ.

57,92

05. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 437

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

811/2016

Mäso do ŠJ.

30,97

07. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

812/2016

Cestoviny do ŠJ.

25,30

08. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 451

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

813/2016

Mäso do ŠJ.

147,97

19. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

814/2016

Mäso do ŠJ.

82,56

14. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 438

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

815/2016

otraviny do ŠJ.

130,36

12. 12. 2016

Eleonóra Dargócziová,
vedúca ŠJ.

Zml. 437
.

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

Navigácia - objednávky školskej jedálne za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky ObÚ

Faktúry

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky