Zmluvy 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Zmluvy


Prehľad zmlúv uzatvorených obcou Vojany
za rok 2017
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
zmluvy

Pomenovanie zmluvy

Celková hodnota predmetu zmluvy
(v €, vr. DPH)

Zmluvná protistrana
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum: podpisu/
účinnosti/ skončenia platnosti

Súvisiace dokumenty

523

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017,

10 000,00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, Komenského 52,
041 26 Košice, IČO: 00151866

15. 03. 2017
23. 03. 2017
31. 12. 2017

83 dod. 2

Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu.

Nie je možné určiť.

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

26. 04. 2017
01. 09. 2017
doba neurčitá

524

Zmluva o dielo.

12 444,00

Jozef Hrabik All For Food, Čierne Pole 95,
079 01 Čierne Pole, IČO: 44099681

03. 05. 2017
04. 05. 2017
30. 06. 2017

525

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva.

726,00

Remek, s. r. o, Nálepkova 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36535605

05. 05. 2017
06. 05. 2017
doba neurčitá

526

Zmluva o dielo.

36 998,99

Novicom, s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník,
IČO: 36591891

24. 05. 2017
25. 05. 2017
30. 11. 2017

527

Zmluva o spolupráci.

Nie je možné určiť.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 6, 814 55 Bratislava,
IČO: 30854687

18. 05. 2017
19. 05. 2017
31. 07. 2018

528

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

10. 03. 2017
11. 03. 2017
31. 12. 2017

529

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

24. 05. 2017
25. 05. 2017
31. 12. 2017

530

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

25. 05. 2017
26. 05. 2017
31. 12. 2017

531

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

24. 05. 2017
25. 05. 2017
31. 12. 2017

532

Zmluva o poskytnutí dotácie.

14 000,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

10. 03. 2017
11. 03. 2017
31. 12. 2017

533

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov obce Vojany formou stravovacích poukážok.

20 711,10

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356,
010 01 Žilina, IČO: 36391000

03. 07. 2017
04. 07. 2017
04. 07. 2018

534

Rámcová kúpna zmluva.

Nie je možné určiť.

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11,
960 01 Zvolen, IČO: 36019208

06. 07. 2017
25. 07. 2017
06. 07. 2019

535

Zmluva o reklame.

200,00

MIBYT, s. r. o.,
Z. Fábryho 15/100, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 31712533

16. 08. 2017
17. 08. 2017
26. 08. 2017

536

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

25. 05. 2017
26. 05. 2017
31. 12. 2017

537

Zmluva o dielo.

45 683,47

Lenol SK, s. r. o., Centrum II., 1814/7,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50163841

25. 07. 2017
26. 07. 2017
05. 09. 2017

538

Zmluva o reklame.

500,00

Novicom, s. r. o., Slivník 61, 076 12 Slivník,
IČO: 36591891

22. 08. 2017
23. 08. 2017
26. 08. 2017

539

Zmluva o solupráci.

150,00

Komunálna poisťovňa, a. s.,
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

18. 08. 2017
19. 08. 2017
26. 08. 2017

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky