II. Vojanský festival MNK - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

II. Vojanský festival MNK

ŽIVOT V OBCI > Obecné akcie > 2012

Reklamní partneri:


II. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry


  Obec Vojany usporiadala dňa 25. augusta 2012 II. ročník Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry. Už tradične nechýbali sprievodné podujatia, ako rybárska súťaž, alebo súťaž vo varení halászlé. Pozrite si našu fotreportáž z celodenného programu.

  Zvláštna vďaka patrí sponzorom a reklamným partnerom festivalu. Ich zoznam nájdete pod fotogalériou.


Sponzori a reklamní partneri festivalu:


Úrad vlády Slovenskej republiky
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel
Fúra, s. r. o., Košice
Slovenská správa ciest, Veľké Kapušany
Bolonyi Barnabáš Stavebniny, Veľké Kapušany
SWS, spol. s. r. o., Vojany
Kominárstvo Demčák, Trebišov
TIP- TOP Doryová Erika, Veľké Raškovce
Gabriel Kovács, súkromný podnikateľ, Vojany
Júlia Tóbášová, súkromná podnikateľka, Vojany
Imrich Kovács, súkromný podnikateľ, Vojany
Ladislav Jakub CSACSA, Vojany
Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
Slovakstav, s. r. o., Michalovce
Attila Hires, stavebná činnosť, Veľké Kapušany
Ján Pekár LOVŠPORT, Veľké Kapušany
Pekáreň Gazdag, Kráľovský Chlmec
ŠiViNet, s. r. o., Veľké Kapušany
Komunálna poisťovňa, a. s., Michalovce
Marián Bračok STAR Computers, Vojany

Všetkým patrí naša srdečná vďaka!


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky