Máj 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za máj 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316189

Splátka za plyn.

162,00

Zml. 083

02. 05. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316190

Splátka za plyn.

108,00

Zml. 083

02. 05. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316191

Splátka za plyn.

66,00

Zml. 083

02. 05. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316192

Splátka za plyn.

175,00

Zml. 083

02. 05. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316193

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

02. 05. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316194

Knihy do knižnice.

251,57

Obj. 16032

09. 05. 2016

Libri-Shopline Nyrt., Nyugati tér 1., 1066 Budapest,
Maďarsko, IČO: HU12921360

316195

Palivo do motorového vozidla.

58,87

Zml. 123

04. 05. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316196

Postrekové prostriedky.

25,64

Obj. 16033

03. 05. 2016

Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385,
913 21 Mníchova Lehota, IČO: 33169535

316197

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 463

04. 05. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316198

Vývoz odpadovej vody

539,53

Zml. 151

04. 05. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316199

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

04. 05. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316200

Poplatok za služby "Verejná správa online".

84,00

06. 05. 2016

Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina 1, IČO: 31592503

316201

SPlátka za elektrinu.

3 329,00

Zml. 097

06. 05. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316202

Poplatok za právne služby.

246,96

Zml. 074

06. 05. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316203

Trovy exekúcie.

49,01

06. 05. 2016

Súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Varga, Pribinova 1,
075 01 Trebišov, IČO: 35512822

316204

Poplatok za telefón.

57,26

Zml. 344

09. 05. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316205

Poplatok za telefón.

38,45

Zml. 344

09. 05. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316206

Matričné tlačivá.

19,56

Obj. 16034

09. 05. 2016

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

316207

Vývoz odpadovej vody.

730,80

Obj. 16035

09. 05. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316208

Splátka za elektrinu.

506,62

Zml. 097

13. 05. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316209

Postrekové prostriedky.

72,00

Obj. 16036

13. 05. 2016

MoVeEr, s. r. o., Hlavná 5, 076 16 Zemplínska Nová Ves,
IČO: 36850705

316210

Poplatok za vykonanie verejného obstarávania.

400,00

13. 05. 2016

Inited, s. r. o., J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava,
IČO: 47420545

316211

Poplatok za telefón.

15,24

Zml. 344

16. 05. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316212

Mäso do ŠJ.

28,85

Zml. 438

Obj. 409

18. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316213

Ovocie a zelenina do ŠJ.

255,20

Zml. 439

Obj. 017

18. 05. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

316214

Potraviny do ŠJ.

272,43

Zml. 452

Obj. 017

18. 05. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316215

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

18. 05. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316216

Poplatok za telefón.

48,41

Zml. 352

18. 05. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316217

Palivo do motorového vozidla.

55,64

Zml. 123

18. 05. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316218

Aktualizácia účtovného softvéru.

738,00

18. 05. 2016

Remek, s. r. o, Nálepkova 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36535605

316219

Poplatok za telefón.

35,18

Zml. 352

19. 05. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316220

Mäso do ŠJ.

30,39

Zml. 438

Obj. 354

25. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316221

Potraviny do ŠJ.

183,79

Zml. 437

Obj. 353

25. 05. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316222

Mäso do ŠJ.

126,01

Zml. 438

Obj. 352

25. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316223

Potraviny do ŠJ.

237,11

Zml. 437

Obj. 393

25. 05. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316224

Mäso do ŠJ.

66,54

Zml. 438

Obj. 394

25. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316225

Mäso do ŠJ.

9,32

Zml. 438

Obj. 396

25. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316226

Mäso do ŠJ.

50,30

Zml. 438

Obj. 407

26. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316227

Ovocie a zelenina do ŠJ.

445,60

Zml. 439

Obj. 018

25. 05. 2016

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

316228

Potraviny do ŠJ.

27,71

Zml. 451

Obj. 353

26. 05. 2016

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

316229

Mäso do ŠJ.

26,41

Zml. 438

Obj. 409

26. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316230

Mäso do ŠJ.

79,97

Zml. 438

Obj. 436

26. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316231

Mäso do ŠJ.

5,74

Zml. 438

Obj. 316

26. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316232

Potraviny do ŠJ.

214,59

Zml. 437

Obj. 411

26. 05. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316233

Mäso do ŠJ.

82,21

Zml. 438

Obj. 392

26. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

316234

Mrazené potraviny do ŠJ.

77,33

Obj. 485

30. 05. 2016

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

316235

Mäso do ŠJ.

25,51

Zml. 438

Obj. 415

30. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky