Jún 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Jún 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za jún 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16041

Vypracovanie monitorovacej správy k verejnému osvetleniu.

60,00

06. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

O. S. V. O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov,
IČO: 36460141

16042

Prepláchnutie drenážnej kanalizácie.

Nie je možné  určiť.

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

16043

Stravné lístky.

3 168,90

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Zml. 465

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

16044

Náhradné diely na DČOV.

234,00

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Monika Nymburská, Mánesova 564/8,
500 02 Hradec Králové 2, Česká republika,

IČO: 86704524

16045

Materiál na plot.

27,85

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Kovian, s. r. o., Športová 749, 900 61 Gajary,
IČO: 36751634

16046

Vývoz odpadových vôd.

425,52

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

16047

Vykonanie verejného obstarávania.

300,00

08. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Inited, s. r. o., J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava,
IČO: 47420545

16048

Nerezový pracovný stôl.

Nie ej možné určiť.

21. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Prokaf, s. r. o., Chleborádova 1723, 619 00 Brno,
IČO:

16050

Materiál na plot.

337,20

11. 07. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zsolt Dory - Urob si sám, Hlavná 195,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33870683

16051

Kancelárske potreby.

394,72

22. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Zml. 472

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

16052

Náhradné diely na traktor.

19,56

28. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

16053

Oprava štartéra na traktor.

72,00

28. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Diz-El, oprava vstrekovacích čerpadiel, Barnabáš Krajnik,
Vojany č. 141, 076 72 Vojany, IČO: 33162140

16054

Vývoz odpadových vôd.

326,88

28. 06. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky