Júl 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Júl 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2014

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých obcou Vojany
za júl 2014
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

314274

Mrazené výrobky do ŠJ.

32,98

01. 07. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314275

Mrazené výrobky do ŠJ.

4,20

01. 07. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314276

Mäso do ŠJ.

36,60

01. 07. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314277

Ovocie a zelenina do ŠJ.

343,70

01. 07. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314278

Potraviny do ŠJ.

85,27

01. 07. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314279

Vývoz odpadových vôd.

423,60

03. 07. 2014

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314280

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

406,22

Zml. 151

04. 07. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314281

Úrok z omeškania.

5,30

04. 07. 2014

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

314282

Platba za vodné.

886,61

Zml. 237

04. 07. 2014

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

314283

Náhradný diel do notebooku.

65,00

07. 07. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314284

EU projekty, údržba IT, administratíva

180,00

Zml. 339

07. 07. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314285

EU projekty, údržba IT, administratíva

180,00

Zml. 339

07. 07. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314286

Právne služby.

246,96

07. 07. 2014

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

314287

Prípravok na trávnik.

86,20

07. 07. 2014

Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava,
IČO: 35765038

314288

Prístup k portálu iSamospráva.

149,00

10. 07. 2014

Centrálna nezisková spoločnosť, o. z., Einsteinova 21,
851 01 Bratislava, IČO: 42171717

314289

Splátka za spotrebu plynu.

138,00

Zml. 083

08. 07. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314290

Splátka za spotrebu plynu.

123,00

Zml. 083

08. 07. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314291

Splátka za spotrebu plynu.

75,00

Zml. 083

08. 07. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314292

Splátka za spotrebu plynu.

55,00

Zml. 083

08. 07. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314293

Splátka za spotrebu plynu.

86,00

Zml. 083

08. 07. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314294

Poplatok za telefón.

60,54

Zml. 344

08. 07. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314295

Potraviny do ŠJ.

325,61

10. 07. 2014

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

314296

Ovocie a zelenina do ŠJ.

225,30

10. 07. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314297

Údržba DČOV.

1 783,25

09. 07. 2014

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

314298

Poplatok za telefón.

51,60

Zml. 344

09. 07. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314299

Prípravok na trávnik.

176,97

10. 07. 2014

Ing. Ľubica Lazová, Mníchova Lehota 385,
913 21 Mníchova Lehota, IČO: 33169535

314300

Dodanie dlažby.

1 021,79

10. 07. 2014

Plynroz, a. s., Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance,
IČO: 00594482

314301

Užívateľský poplatok za prístup na stránku www.samosprava-online.sk.

60,00

13. 06. 2014

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava, Jašíkova 6,
821 03 Bratislava, IČO: 31784577

314302

Poplatok za spracovanie výkazu o vývoze komunálneho odpadu.

14,40

Zml. 151

30. 06. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314303

Palivo do motorového vozidla.

74,69

Zml. 123

17. 07. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314304

Poplatok za telefón.

38,27

Zml. 352

17. 07. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314305

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

17. 07. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314306

Poplatok za telefón.

34,99

Zml. 352

18. 07. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314307

Betonáž chodníka.

274,90

22. 07. 2014

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

314308

Palivo do motorového vozidla.

68,25

Zml. 123

25. 07. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314309

Čistenie rigolov fekálnym vozidlom.

153,48

24. 07. 2014

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314310

Demontáž zabezpečovacieho systému.

84,74

24. 07. 2014

Múrcass, s. r. o., Tajovského 6, 040 01 Košice,
IČO: 36168688

314311

Čistiace prostriedky.

6,58

25. 07. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314312

Štrk, piesok, farby.

165,83

25. 07. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314313

Náradie.

121,52

25. 07. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314314

Verejné obstarávanie rekonštrukcie a prístavby kultúrneho domu.

1 150,00

29. 07. 2014

AF tender, s. r. o., Čordákova 7, 040 23 Košice,
IČO: 47707780

314315

Splátka za výstavbu šatní pri futbalovom ihrisku.

23 408,05

30. 07. 2014

Jákob - ép. Kft., Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska, Maďarsko,
IČO: 05-09-014425

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky