December 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2014

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za december 2014
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

314509

EU projekty, údržba IT, administratíva.

180,00

Zml. 339

01. 12. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314510

Náhradné diely k PC.

53,64

01. 12. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314511

Predplatné periodika "Obecné noviny".

135,20

01. 12. 2014

Inprost, s. r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

314512

Mäso do ŠJ.

164,45

01. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314513

EU projekty, údržba IT, administratíva.

180,00

Zml. 339

01. 12. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314514

Mäso do ŠJ.

16,94

01. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314515

Palivo do motorového vozidla.

65,14

Zml. 123

04. 12. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314516

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

407,11

Zml. 151

05. 12. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314517

Splátka za spotrebu plynu.

938,00

Zml. 083

05. 12. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314518

Splátka za spotrebu plynu.

86,00

Zml. 083

05. 12. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314519

Splátka za spotrebu plynu.

692,00

Zml. 083

05. 12. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314521

Splátka za spotrebu plynu.

1 546,00

Zml. 083

05. 12. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314522

Splátka za spotrebu plynu.

1 739,00

Zml. 083

05. 12. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314523

Výmena kolies na osobnom motorovom vozidle.

24,30

04. 12. 2014

A - MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec,
IČO: 31670768

314524

Poplatok za telefón.

70,28

Zml. 344

05. 12. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314525

Matrace a skrinka do MŠ.

359,00

05. 12. 2014

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

314526

Hračky do MŠ.

173,79

05. 12. 2014

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

314527

Náčinie pre MŠ.

96,21

05. 12. 2014

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

314528

Postieľky do MŠ.

588,00

05. 12. 2014

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

314529

Rekonštrukcia obecného rozhlasu.

15 000,00

05. 12. 2014

Telegrafia, a. s., Lomená 7, 040 01 Košice,
IČO: 17081386

314530

Vývoz odpadových vôd.

388,80

08. 12. 2014

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314531

Ovocie a zelenina do ŠJ.

350,75

09. 12. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314532

Mäso do ŠJ.

54,46

09. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314533

Mrazené výrobky do ŠJ.

123,58

09. 12. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314534

Potraviny do ŠJ.

24,60

09. 12. 2014

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

314535

Potraviny do ŠJ.

248,87

09. 12. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314536

Technická podpora softvéru pre stavebný úrad.

79,80

09. 12. 2014

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 01 Bratislava,
IČO: 46141022

314537

Právne služby.

246,96

09. 12. 2014

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

314538

Údržbársky materiál.

83,35

09. 12. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314539

Platba za rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

179 508,26

09. 12. 2014

Eltodo osvetlenie, s. r. o., Rampová 5, 040 01 Košice,
IČO: 36 170 151

314540

Splátka za výstavbu šatní pri futbalovom ihrisku.

35 557,88

10. 12. 2014

Jákob - ép. Kft., Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska, Maďarsko,
IČO: 05-09-014425

314541

Platba za predplatné priodík pre MŠ.

21,80

05. 12. 2014

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

314542

Poplatok za telefón.

35,70

Zml. 344

11. 12. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314543

Potraviny do ŠJ.

387,20

16. 12. 2014

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

314544

Potraviny do ŠJ.

110,23

16. 12. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314545

Mäso do ŠJ.

103,90

16. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314546

Mäso do ŠJ.

59,26

16. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314547

Poplatok za telefón.

7,74

Zml. 344

16. 12. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314548

Materiál do kosačiek.

959,69

15. 12. 2014

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

314549

Poplatok za telefón.

36,84

Zml. 352

17. 12. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314550

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

17. 12. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314551

Drez do kultúrneho domu.

502,36

17. 12. 2014

GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov,
IČO: 44103930

314552

Tanečné vystúpenie.

150,00

19. 12. 2014

Ján Bumbák, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 46278864

314553

Poplatok za telefón.

35,02

Zml. 352

18. 12. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314554

Kancelárske potreby.

108,25

22. 12. 2014

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

314555

Ovocie a zelenina do ŠJ.

166,70

22. 12. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314556

Ovocie a zelenina do ŠJ.

236,80

22. 12. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314557

Mäso do ŠJ.

98,48

22. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314558

Mäso do ŠJ.

8,69

22. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314559

Mäso do ŠJ.

97,72

22. 12. 2014

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

314560

Počítač na matriku.

473,85

30. 12. 2014

Alza.sk, s. r. o., Prievozská 18, 821 09 Bratislava-Ružinov,
IČO:
36562939

314561

Daňové tlačivá.

15,15

23. 12. 2014

INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

314562

Aktializácia stavebného zákona.

40,41

23. 12. 2014

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

314563

Servis kamerového systému.

668,40

23. 12. 2014

Valentím Mazur - VAMAP, Okružná č. 1314/21,
071 01 Michalovce, IČO: 41502116

314564

Náhradné diely do traktora.

112,24

29. 12. 2014

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

314565

Poplatok za údržbu DČOV.

1 783,25

29. 12. 2014

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

314566

Stavebný dozor pri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

3 900,00

30. 12. 2014

Michal Davala - ANNA, Ul. Jarná č. 2043/12, 075 01 Trebišov,
IČO: 33157154

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky