December 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2012

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za december 2012
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

312544

Webadministrácia, EÚ projekty

180,00

Zml. 339

03. 12. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312545

Klimatizácia do ObÚ

5 328,00

03. 12. 2012

Marek Tomko El-Mont, 1. mája 79/2,
076 03 Hraň, IČO: 44917660

312546

Predplatné časopisu "Včielka" do MŠ

21,80

03. 12. 2012

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

312547

Vývoz odpadovej vody

498,50

03. 12. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312548

Detský nábytok do ŠJ

683,30

03. 12. 2012

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

312549

Mrazené výrobky do ŠJ

211,64

06. 12. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312550

Potraviny do ŠJ

125,39

06. 12. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312551

Ovocie a zelenina do ŠJ

138,20

06. 12. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312552

Potraviny do ŠJ

315,33

06. 12. 2012

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

312553

Potraviny do ŠJ

303,37

06. 12. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312554

Mäso do ŠJ

54,48

06. 12. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312555

Poplatok za telefón

42,28

Zml. 344

05. 12. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312556

Právne služby

246,96

06. 12. 2012

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

312557

Vývoz odpadu

605,83

Zml. 151

06. 12. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312558

Platba za úpravu spevnených plôch pred poštou

9 076,36

06. 12. 2012

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

312559

Platba za úpravu spevnených plôch pred poštou

38 236,79

06. 12. 2012

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

312560

Oprava chodníkov

2 291,00

06. 12. 2012

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

312561

Aktualizácia progr. vybavenia ŠJ

46,00

10. 12. 2012

Soft-GL, spol. s. r. o., Belehradská 1,
040 13 Košice, IČO: 36182214

312562

Mäso do ŠJ

125,24

10. 12. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312563

Potraviny do ŠJ

147,80

10. 12. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312564

Poplatok za telefón

21,30

Zml. 344

10. 12. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312565

Splátka za plyn

1 326,00

Zml. 083

12. 12. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312566

Splátka za plyn

1 663,00

Zml. 083

12. 12. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312567

Splátka za plyn

106,00

Zml. 083

12. 12. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312568

Splátka za plyn

657,00

Zml. 083

12. 12. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312569

Splátka za plyn

835,00

Zml. 083

12. 12. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312570

Tlačivá

14,44

12. 12. 2012

Cart print, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra, IČO: 34131159

312571

Mrazené výrobky do ŠJ

99,61

19. 12. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312572

Mäso do ŠJ

105,39

19. 12. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312573

Aktualizácia Stavebného zákona

20,81

21. 12. 2012

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

312574

Poplatok za mobilný telefón

1,00

Zml. 352

21. 12. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312575

Benzín

87,28

Zml. 123

21. 12. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312576

Potraviny do ŠJ

280,60

21. 12. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312577

Údržba DČOV

1 783,25

27. 12. 2012

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

312578

Poplatok za mobilný telefón

1,00

Zml. 352

17. 12. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312579

Poplatok za mobilný telefón

40,38

Zml. 352

27. 12. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312580

Poplatok za mobilný telefón

20,51

Zml. 352

27. 12. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312581

Analýza prečistenej vody z DČOV

925,49

19. 12. 2012

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

312582

Poplatok za telefón

0,00

Zml. 344

19. 12. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312583

Poplatok za telefón

35,00

Zml. 352

20. 12. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312584

Vypracovanie projektu inštalácie slnečných kolektorov

300,00

27. 12. 2012

Prodap s. r. o., Sídlisko I, 980/31, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490903

312585

Toner do tlačiarne

58,77

27. 12. 2012

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, IČO: 46087303

312586

Projektor a netbook

1 047,30

28. 12. 2012

MICOMP, s. r. o., Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36589187

312587

Počítače a tlačiareň

1 938,16

28. 12. 2012

Focus-computer s. r. o., Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice, IČO: 36188778

312588

Elektrocentrála

837,00

28. 12. 2012

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032

312589

Nabíjačka batérií

167,30

28. 12. 2012

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36212032

312590

Vývoz odpadových vôd

312,50

31. 12. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky