August 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

August 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za august 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316320

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

01. 08. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316321

Splátka za plyn.

68,00

Zml. 083

01. 08. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316322

Splátka za plyn.

26,00

Zml. 083

01. 08. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316323

Splátka za plyn.

42,00

Zml. 083

01. 08. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316324

Splátka za plyn.

63,00

Zml. 083

01. 08. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316325

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

03. 08. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316326

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 467

03. 08. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
0
71 01 Michalovce, IČO: 36766542

316327

Palivo do motorového vozidla.

53,47

Zml. 123

04. 08. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316328

Vývoz komunálneho odpadu.

311,78

Zml. 151

04. 08. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316329

Materiál na V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry.

58,18

Obj. 16059

04. 08. 2016

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

316330

Náhradné diely na traktor.

43,80

Obj. 16058

04. 08. 2016

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

316331

Svietidlá do MŠ a ŠJ.

270,12

Obj. 16060

08. 08. 2016

Tirpak Vladimir - VATI Velkoobchod elektro, Zeleninarska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722

316332

Splátka za elektrickú energiu.

3 329,00

Zml. 097

08. 08. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316333

Právne služby.

246,96

Zml. 074

08. 08. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316334

Poplatok za telefón.

73,56

Zml. 344

08. 08. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316335

Poplatok za telefón.

38,21

Zml. 344

11. 08. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316336

Vývoz odpadovej vody.

505,80

Obj. 16061

11. 08. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316337

Medaile na rybársku súťaž.

88,21

Obj. 16062

11. 08. 2016

Victory sport, s. r. o., Junácka 6, 831 04 Bratislava,
IČO: 35774282

316338

Splátka za elektrickú energiu.

292,01

Zml. 097

15. 08. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316339

Tonery na matriku.

93,95

Obj. 16063

16. 08. 2016

Camea computer systems, a. s., Sabinovská 67/5065,
080 01 Prešov, IČO: 36468924

316340

Ohňostroj a ceny na rybársku súťaž.

300,00

Obj. 16064

17. 08. 2016

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

316341

Poplatok za telefón.

12,07

Zml. 344

17. 08. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316342

Poplatok za telefón.

35,05

Zml. 352

18. 08. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316343

Palivo do motorového vozidla.

53,79

Zml. 123

18. 08. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316344

Poplatok za telefón.

48,95

Zml. 352

18. 08. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316345

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

18. 08. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316346

Digitálna ortofotomapa.

380,71

Zml. 510

19. 08. 2016

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

316347

Náradie a stavebný materiál.

209,96

Zml. 500

Obj. 16065

25. 08. 2016

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

316348

Autobusová preprava Vojany - Ardó a späť.

120,00

Obj. 16066

30. 08. 2016

Vojtech Czap CZAP TRANZ - Cestná doprava,
P. O. Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35027240

316349

Reklama - V. Vojanský festival MNK v novinách.

480,00

Obj. 16067

30. 08. 2016

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles,
IČO: 14335255

316350

Fotenie do regionálnych novín.

360,00

Obj. 16068

30. 08. 2016

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles,
I
ČO: 14335255

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky