December 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za december 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315523

Vúvoz odpadových vôd.

484,56

01. 12. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315524

Predplatné za Obecné noviny.

135,20

02. 12. 2015

INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

315525

Oprava čerpadiel.

934,40

02. 12. 2015

Štefan Kundrát, Budkovce č. 62, 072 15 Budkovce,
IČO: 35025344

315526

Splátka za plyn.

58,00

02. 12. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315527

Splátka za plyn.

1 070,00

02. 12. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315528

Splátka za plyn.

392,00

02. 12. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315529

Splátka za plyn.

525,00

02. 12. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315530

Splátka za plyn.

921,00

02. 12. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315531

Potraviny do ŠJ.

267,04

07. 12. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315532

Mäso do ŠJ.

127,32

07. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315533

Ovocie a zelenina do ŠJ.

432,60

07. 12. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315534

Potraviny do ŠJ.

120,49

07. 12. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315535

Potraviny do ŠJ.

57,55

07. 12. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315536

Vývoz komunálneho odpadu.

403,63

07. 12. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315537

Právne služby.

246,96

07. 12. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315538

Poplatok za telefón.

38,33

07. 12. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315539

Poplatok za telefón.

56,99

07. 12. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315540

Učebné a didaktické pomôcky do MŠ.

1 707,30

08. 12. 2015

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

315541

Údržba webstránky, kontrola KS,
projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

08. 12. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315542

Údržba webstránky, kontrola KS,
projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

08. 12. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315543

Pracovná zdravotná služba.

18,10

09. 12. 2015

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

315544

Čistiace prostriedky.

742,32

11. 12. 2015

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

315545

Vitríny - úradné tabule.

304,00

11. 12. 2015

Denisa Hricová - L-Den Slovakia, Kamenná 202/40,
966 22 Lutila, IČO: 46054456

315546

Aktualizácia stavebného zákona - Stavebný úrad.

38,48

11. 12. 2015

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

315547

Palivo do motorového vozidla.

57,50

12. 12. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315548

Tlač propagačných materiálov.

50,00

14. 12. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315549

Potraviny do ŠJ.

70,55

15. 12. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315550

Potraviny do ŠJ.

384,58

15. 12. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315551

Mäso do ŠJ.

51,18

15. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315552

Vypracovanie znaleckého posudku.

290,00

15. 12. 2015

Ing. Ivan Lakomý, Gagarinovo námestie 3,
040 12 Košice

315553

Toner do tlačiarne.

19,42

09. 12. 2015

Grand-MS, s. r. o., Ivana Krasku 1881/32C,
971 01 Prievidza, IČO: 36321796

315554

Mäso do ŠJ.

7,00

17. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315555

Poplatok za telefón.

51,89

17. 12. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315556

Poplatok za telefón.

40,80

17. 12. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315557

Poplatok za telefón.

11,08

17. 12. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315558

Mäso do ŠJ.

82,93

17. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315559

Mäso do ŠJ.

134,78

17. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315560

Mrazené potraviny do ŠJ.

71,64

17. 12. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315561

Mrazené potraviny do ŠJ.

86,27

17. 12. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315562

Potraviny do ŠJ.

171,01

17. 12. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315563

Mäso do ŠJ.

82,97

17. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315564

Mäso do ŠJ.

51,98

17. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315565

Rozbor vzoriek vôd z DČOV.

2 296,22

18. 12. 2015

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

315566

Poplatok za telefón.

35,00

18. 12. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315567

Palivo do motorového vozidla.

55,97

18. 12. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315568

Kancelárske potreby.

230,69

21. 12. 2015

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

315569

Mäso do ŠJ.

41,72

22. 12. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315570

Ovocie a zelenina do ŠJ.

353,50

22. 12. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315571

Vodné.

619,37

28. 12. 2015

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

315572

Pracovné oblečenie.

657,65

28. 12. 2015

WINTEX, s. r. o., Budovateľská č. 1290,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438

315573

Poplatok za vedenie účtu.

36,00

28. 12. 2015

OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava,
IČO: 31318916

315574

Pyrotechnika na silvestrovskú oslavu.

100,00

30. 12. 2015

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 36585793

315575

Poplatok za údržbu DČOV.

1 783,25

30. 12. 2015

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

315576

Knihy do knižnice.

91,97

14. 12. 2015

Családi Könyvklub, s.r.o., Széchenyiho 2000/11,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36257982

315577

Pracovná odev.

54,07

31. 12. 2015

WINTEX, s. r. o., Budovateľská č. 1290,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky