Október 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Október 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za október 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313398

Potraviny do ŠJ.

96,06

01. 10. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313399

Potraviny do ŠJ.

33,66

01. 10. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313400

Mäso do ŠJ.

152,16

01. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313401

Mrazené potraviny do ŠJ.

101,70

01. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313402

Mäso do ŠJ.

36,97

01. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313403

Potraviny do ŠJ.

92,39

01. 10. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313404

Mäso do ŠJ.

44,10

01. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313405

Mrazené potraviny do ŠJ.

13,10

01. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313406

Mrazené potraviny do ŠJ.

167,10

01. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313407

Platba za vodné.

732,53

Zml. 237

01. 10. 2013

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

313408

Vývoz odpadových vôd.

398,40

02. 10. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313409

Školské potreby do MŠ.

149,40

03. 10. 2013

Paulína Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

313410

Mäso do ŠJ.

34,72

03. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313411

Mrazené potraviny do ŠJ.

256,26

03. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313412

Ovocie a zelenina do ŠJ.

458,20

03. 10. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313413

Oprava ciest.

441,53

04. 10. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

313414

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

405,22

Zml. 151

04. 10. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313415

Predplatné publikácie "Poradca".

28,40

07. 10. 2013

Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina,
IČO: 36371271

313416

Poplatok za údržbu DČOV.

1 783,25

07. 10. 2013

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

313417

Splátka za spotrebu plynu.

809,00

Zml. 083

07. 10. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313418

Splátka za spotrebu plynu.

321,00

Zml. 083

07. 10. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313419

Splátka za spotrebu plynu.

459,00

Zml. 083

07. 10. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313420

Splátka za spotrebu plynu.

101,00

Zml. 083

07. 10. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313421

Splátka za spotrebu plynu.

694,00

Zml. 083

07. 10. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313422

Právne služby.

246,96

08. 10. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313423

Vybavenie kúpeľne.

357,50

08. 10. 2013

Peter Hunčár, Hlavná 257, 076 71 Čičarovce,
IČO: 33154007

313424

Palivo do motorového vozidla.

79,24

Zml. 123

09. 10. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313425

Poplatok za telefón.

51,60

Zml. 344

09. 10. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313426

Potraviny do ŠJ.

181,79

10. 10. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313427

Poplatok za telefón.

65,64

Zml. 344

14. 10. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313428

Potraviny do ŠJ.

141,17

15. 10. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313429

Potraviny do ŠJ.

114,05

15. 10. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313430

Potraviny do ŠJ.

55,02

15. 10. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

313431

Mrazené potraviny do ŠJ.

93,22

15. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313432

Mäso do ŠJ.

85,49

15. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313433

Mäso do ŠJ.

89,04

15. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313434

Mäso do ŠJ.

143,47

15. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313435

Potraviny do ŠJ.

232,76

15. 10. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

313436

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu.

600,07

16. 10. 2013

Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrahovčíka 1,
071 01 Michalovce, IČO: 32687168

313437

Papierenský tovar.

68,41

10. 10. 2013

Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce,
IČO: 32687699

313438

Mrazené potraviny do ŠJ.

76,32

17. 10. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313439

Poplatok za telefón.

33,00

Zml. 352

17. 10. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313440

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

17. 10. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313441

Poplatok az telefón.

2,44

Zml. 344

17. 10. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313442

Poplatok za telefón.

34,99

Zml. 352

17. 10. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313443

Poplatok za spracovanie výkazu o komunálnom odpade.

14,40

Zml. 151

17. 10. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313444

Mäso do ŠJ.

96,32

17. 10. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313445

Stavebný materiál.

94,16

09. 10. 2013

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

313446

Stavebné úpravy Materskej školy vo Vojanoch.

1 863,36

21. 10. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 40010007

313447

Webadministrácia, EÚ projekty.

180,00

Zml. 339

23. 10. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

313448

Zvárací stroj.

732,90

23. 10. 2013

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3, 071 01 Michalovce,
IČO: 36212032

313449

Aktualizácia stavebného zákona.

21,78

24. 10. 2013

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

313450

Zemina, s dopravou.

1 176,00

24. 10. 2013

Olmannstav, s. r. o., Drahňov 119, 076 74 Drahňov,
IČO:
36169854

313451

Hudobné vystúpenie.

763,72

24. 10. 2013

Trabarna, Bt., Nájndafejérvári út 36, 1119 Budapest,
Maďarsko, IČO: 21857802-3-43

313452

Hudobné vystúpenie.

536,32

24. 08. 2013

Target Consulting, Bt., 9700 Szombathely, Söptei u. 66. fsz. 2., Maďarsko, IČO: Cg. 18-06-105370

313453

Vykonane verejného obstarávania.

1 500,00

29. 10. 2013

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

313454

Materiál na údržbu DČOV

703,20

30. 10. 2013

Bioclar, a.s., Žitná 46, 831 06 Bratislava, IČO: 35806621

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky