Máj 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za máj 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315177

Splátka za spotrebu plynu.

188,00

05. 05. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315178

Splátka za spotrebu plynu.

107,00

05. 05. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315179

Splátka za spotrebu plynu.

80,00

05. 05. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315180

Splátka za spotrebu plynu.

219,00

05. 05. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315181

Splátka za spotrebu plynu.

58,00

05. 05. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315182

Palivo do motorového vozidla.

63,49

05. 05. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315183

Poplatok za telefón.

56,94

07. 05. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315184

Knihy do knižnice.

86,51

07. 05. 2015

Talamon, s. r. o., Biskupa Kondého 5138/32,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968

315185

Zástavy.

77,90

07. 05. 2015

Hanel, s. r. o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov,
IČO: 45346607

315186

Právne služby.

246,96

07. 05. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315187

Poplatok za konunálny odpad.

403,33

07. 05. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315188

Poplatok za telefón.

38,21

12. 05. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315189

Poplatok za prístup - verejná správa online.

84,00

12. 05. 2015

Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina 1, IČO: 31592503

315190

Náhradné diely k DČOV.

49,69

11. 05. 2015

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

315191

Stavebný materiál.

192,72

11. 05. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315192

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

3 822,00

11. 05. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315193

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

630,00

11. 05. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

315194

Rozbor vzoriek vody.

151,60

11. 05. 2015

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

315195

Vývoz odpadovej vody.

674,16

12. 05. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315196

Cestoviny do ŠJ.

42,65

12. 05. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315197

Mäso do ŠJ.

237,44

12. 05. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315198

Mäso do ŠJ.

12,59

12. 05. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315199

Potraviny do ŠJ.

102,82

12. 05. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315200

Mäso do ŠJ.

131,27

12. 05. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315201

POtraviny do ŠJ:

286,00

12. 05. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315202

Ovocie a zelenina do ŠJ.

77,70

12. 05. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315203

Poplatok za telefón.

9,06

14. 05. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315204

Poplatok za telefón.

40,80

18. 05. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315205

Poplatok za telefón.

49,82

18. 05. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315206

Chladničky do MŠ.

722,00

18. 05. 2015

Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava,
IČO: 35765038

315207

Poplatok za telefón.

58,61

20. 05. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315208

Predplatné časopisu Régió na rok 2015

155,40

21. 05. 2015

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 40386139

315209

Palivo do motorového vozidla.

188,72

21. 05. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315210

Čistiace prostriedky.

9,20

25. 05. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315211

Pracovné ochranné prostriedky.

6,25

25. 05. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315212

Krovinorez.

230,00

25. 05. 2015

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

315213

Aktualizácia stavebného zákona.

23,47

29. 05. 2015

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

315214

Odsávač pár.

129,80

29. 05. 2015

Joel elektro, s. r. o., Bratislavská 14, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO:31660461

315215

Vývoz odpadovej vody, čistenie rigolov.

342,00

25. 05. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315216

Mrazené výrobky do ŠJ.

47,76

29. 05. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315217

Ovocie a zelenina do ŠJ.

225,00

29. 05. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315218

Mrazené potraviny do ŠJ.

144,74

29. 05. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315219

Mäso do ŠJ.

52,27

29. 05. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315220

Potraviny do ŠJ.

188,42

29. 05. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315221

Mäso do ŠJ.

134,00

29. 05. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315222

Mäso do ŠJ.

47,77

29. 05. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky