Apríl 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2014

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za apríl 2014
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

31/2014

Struna do kosačky.

208,80

08. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o., Šugovská dolina č. 10,
044 25 Medzev, IČO: 31698948

32/2014

Vývoz odpadových vôd a práce fekálnym vozidlom.

516,20

08. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

33/2014

Elektronické príručky na CD.

23,00

26. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín, IČO: 37058843

34/2014

Softvér pre matriku.

25,09

10. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice,
IČO: 00162957

35/2014

Príslušenstvo k PC a toner do tlačiarne.

146,40

09. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

36/2014

Náhradné diely do traktora.

71,66

17. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

37/2014

Publikácia "Stavešbný zákon".

23,72

22. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

38/2014

Ochranné a čiastiace prostriedky.

19,90

25. 04. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky